De leder Sveriges förenade studentkårer nästa läsår

- in Nyheter

Nu står det klart vilka som ska representera Sveriges studenter det kommande året. Jacob Färnert, och Klara Dryselius blir ordförande respektive vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Den 6 maj 2023 fick Jacob Färnert och Klara Dryselius förtroendet som ordförande respektive vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS) för läsåret 2023-2024. Lundagård ringer dem för att höra om deras tankar kring det nya äventyret.

SFS representerar ungefär 350 000 studenter i en sammanslutning av studentkårer för universitet och högskolor i Sverige. I början av maj samlades omkring 200 representanter från Sveriges kårer i Eskilstuna och beslutade om vilka som skulle leda SFS.

Klara Dryselius och Jacob Färnert besitter båda stor erfarenhet av studentinflytande och kårliv. I samband med studier i statsvetenskap blev Jacob Färnert engagerad som studentrepresentant i fakultetsnämnden som blev hans väg in i entusiasmen för studentinflytande. Efter att ha suttit som ordförande för Uppsalas studentkår i två år valdes han in som vice ordförande för SFS för verksamhetsåret 2022-2023 tillsammans med Linn Svärd.

Under denna tid studerade Klara Dryselius till mellanstadielärare och blev aktiv i det studiesociala utskottet i Kristianstad. Ambitionerna för studentengemanget växte och hon tillsattes satt som ordförande för Kristianstads studentkår fram till december 2022. Med ett driv för nya upplevelser bestämde hon sig för att söka sig till SFS. Nu möts ordförandeduons världar för det kommande läsåret.

Hur känns det att ha fått förtroendet i år?

– Det känns lite läskigt. Det är ju ett stort uppdrag som jag känner mig väldigt hedrad till att få åta mig, säger Klara Dryselius.

– Jag är otroligt taggad på att jobba med Klara, styrelsen och alla andra förtroendevalda, säger Jacob Färnert.

De båda uttrycker en ödmjukhet inför uppdraget och påpekar att det fanns många kvalificerade kandidater som bar på en stor passion för studentinflytandet.

Vad gjorde just er till de bästa kandidaterna?

– Jag kommer nog med ett viktigt perspektiv från småkårerna som fick mig att sticka ut lite grann, säger Klara Forselius.

– Om jag ska säga någonting självgott är det att jag upplever mig som kreativ med idéer framför allt i de politiska frågorna som jag hoppas få kunna använda även nästa år, säger Jacob Färnert.

Känns rollerna som ett större ansvar jämfört med att vara vice ordförande eller att vara ordförande för en studentkår?

– Det kommer det säkert att göra utan att jag märker av det. Men det är inget enmansjobb utan vi är fler som ska göra det tillsammans, säger Jacob Färnert.

– Jag är ju färsk när det kommer till SFS men jag tror vi kan komplettera varandra med olika perspektiv, säger Klara Dryselius.

Verksamhetsplanen för SFS är fastställd. Trots att båda är förväntansfulla håller de med om att det finns utmaningar på vägen att ta sig an. Med ett krig i Europa, ett tufft ekonomiskt läge och AI som får en allt större roll gäller det att hålla sig uppdaterad.

– Det är speciella tider framöver men det har det varit vid vartenda tillträde, säger Jacob Färnert.

Vad är era förväntningar?

– Jag förväntar att det ska vara lärorikt både för oss som studentkårsrörelse men även utbildningens roll för samhället i stort, säger Jacob Färnert.

– Min förhoppning är att det blir ett bra år och att vi kommer i gång med verksamhetsplanen. Men också att lära mig så otroligt mycket och säkerställa att man lever upp till förtroendet vi fått, säger Klara Dryselius.