Dags att ta farväl

Efter två långa år checkar Lundagårds redaktörstrio ut.

Vips, så var det slut. Magnoliorna har blommat över, och läsåret går sakta men obönhörligt över i sommar. Efter två år på världens bästa (student-)tidning är det dags för oss redaktörer att ta vårt pick och pack och vandra vidare. 

Två år kan låta som en lång tid, men det är en period som har gått vansinnigt snabbt. När vi tittar tillbaka på alla de idéer vi haft till tidningen är det väldigt mycket som inte har hunnits med. En grävredaktion skulle startas upp, kontroversiella företag granskas och nationernas kondomer skulle genomgå rigorös testning – för att bara nämna några.

Men det har hänt en hel del sedan vi började som redaktörer sommaren 2021. Pandemins sista våg, återöppningens eufori som snabbt kvävdes av Ukrainakriget, följt av Lundakarneval och riksdagsval med tillhörande maktskifte – och så inflation och ekonomisk vinter.

Kanske är det inte så konstigt att så mycket inte hanns med. Världen kom helt enkelt emellan, och varje seriös journalist vet att när världen knackar på – då backar man inte undan. 

Det är ironiskt att de som hävdar sig vilja skydda vår svenska demokrati från yttre hot själva tycks försvaga den.

Vi har förstås hunnit med många publiceringar som vi är stolta över. Vår rapportering om sexuella trakasserier i studentlivet har fått fler personer att våga träda fram. Vi har rapporterat omfattande om kvarlevor från urfolk i LU:s samlingar, vår reporters bevakning av Nobelveckan 2021 fick globalt genomslag, och mycket mer än så.

Under de gångna åren har vi också kunnat se en ny tendens från politikens sida. Lagar om spioneri har lett till inskränkt pressfrihet, och regeringen hänvisar till säkerhetsläget när de kortar universitetsstyrelsernas mandatperioder – trots enig kritik från akademin. 

Det är ironiskt att de som hävdar sig vilja skydda vår svenska demokrati från yttre hot själva tycks försvaga den. Här har partier på båda sidor blockgränsen ett ansvar.

Detta ställer också fortsatta krav på Lundagård att granska makten och hålla er läsare informerade om vilka beslut som fattas och hur det påverkar er som studenter. Här är vi övertygade om att våra efterträdare kommer göra ett fantastiskt jobb. 

De lär göra det på ett nytt och annorlunda sätt än vad vi har gjort, och det är precis det som håller Lundagård ständigt relevant. Både medarbetare och läsare håller redaktionen ständigt uppdaterad om vad som händer i studentlivet. Tack vare er blir tidningen inte ett elfenbenstorn långt över huvudena på vanliga studenter. 

Stort tack! Det är för er skull som Lundagård finns.

Ledaren publicerades ursprungligen i Lundagård nr 4 2023.