Radio AF kastas ut från borgen – lokalen ska bli bostäder

- in Aktuell, Nyheter, Studentliv

Över 30 år av verksamhet i studentlivets mitt ser ut att vara slut för Radio AF. För att bekosta renoveringen av AF-borgen såldes deras lokaler till AF Bostäder – som vill bygga lägenheter i huset.

Radio AF är ett studentutskott i Akademiska Föreningen (AF). De är Nordens största studentradio och firade nyligen 40 år i etern. Produktionen sköts av fler än 100 ideellt engagerade studenter.

Utskottets lokaler är sedan 1991 belägna i hjärtat av Lund, i själva symbolen för stadens studentliv: AF-borgen. Mer specifikt huserar Radio AF i en del av borgen som är avskuren från resten, som kallas Aspegrenska huset.

Dessa 30 år i en av de tjusigaste delarna av AF-Borgen tycks – av allt att döma – börja lida mot sitt slut. Radio AF kommer nämligen behöva flytta senast i slutet av 2024, till en ännu okänd plats. Aspegrenska huset såldes för drygt tre år sedan till AF Bostäder, som planerar att bygga om lokalerna till bostäder. Radio AF trodde dock inte att de skulle behöva flytta – enligt flera personer Lundagård har pratat med hade de tvärtom fått höra att de inte behövde vara oroliga.

– Vi fick höra, mer eller mindre, att det inte skulle bli någon skillnad, ’’ni kommer bara få en ny hyresvärd på pappret’’. Det var undertonen, säger Kajsa Oscarson, stationschef på Radio AF år 2018–2019. 

Nu tycks flytten vara ett faktum. Ett av Akademiska föreningens största studentutskott kan inte stanna i AF-Borgen. Vad hände?

Allting började för några år sedan. År 2017 är AF-Borgen i kraftigt behov av renovering. Förbättrad ventilation, förhöjt brandskydd och generell upprustning av ytskikt är några av behoven som nämns i ett protokoll som Lundagård tagit del av. Dåvarande VD för AF Borgen AB, Stina Åkesson, genomför i samband med detta en närmast makalös insamlingskampanj, i form av rena donationer, och samlar in mer än 70 miljoner. Enligt protokoll är kampanjen ’’sannolikt oöverträffad i Sverige för ett projekt som inte innebär forskning’’.

Men trots den slående framgångsrika insamlingen saknas det pengar för att kunna genomföra projektet. De beslut som därpå tas kommer så småningom leda till att Radio AF får packa flyttlådorna.

Det samlade intrycket var att vi inte behövde vara oroliga.

För att kunna säkra finansieringen ingår AF Borgen AB ett avtal med AF Bostäder, den juridiskt fristående stiftelse som tillhandahåller studentbostäder i Lund. Gemensamt utarbetas en lösning: AF Bostäder erbjuder sig att, vid behov, köpa den delen av borgen som kallas Aspegrenska huset, som värderas till 10 miljoner kronor. Förhoppningen hos AF Borgen AB är alltjämt att fullfölja den massiva insamlingskampanjen; men det alternativ som nu ligger på bordet ska fungera som en sista utväg.

Och så blev det. Aspegrenska huset såldes till AF Bostäder för 10 miljoner kronor. Men vad skulle det här innebära för Radio AF, som huserat i just den byggnaden sedan mer än 30 år tillbaka?

Vincent Wilhelmsson, stationschef år 2019–2020, berättar:

– På mötena jag har haft med Stina Åkesson har det låtit som att vi kan vara lugna.

Hon förmedlade till dig att ni kunde vara lugna?

– Ja. Det skulle jag vilja påstå, säger Vincent.

Hans företrädare, Kajsa Oscarson, delar hans bild.

– Det finns inget enskilt samtal med Stina och jag kan inte citera någon ordagrant, säger Kajsa och fortsätter:

– Men det samlade intrycket var att vi inte behövde vara oroliga, att det bara betydde att vi bytte hyresvärd.

Ett flertal tidigare stationschefer berättar vidare för Lundagård att de givits intrycket att en flytt inte alls varit aktuell. Vincent Wilhelmsson berättar om ett möte med några av AF:s heltidsarvoderade studenter innan försäljningen:

– På mötet sa de att det skulle stå i ett kontrakt att största möjliga hänsyn skulle tas till pågående studentverksamhet, ungefär.

Lundagård har tagit del av dokumentet som Vincent Wilhelmsson hänvisar till, som är ett köpekontrakt mellan AF Borgen AB och AF Bostäder, i vilket det står följande:

Köparen [AF Bostäder, reds.anm] är införstådd med att en del av den verksamhet som befintliga hyresgäster bedriver på Styckningslotten har en direkt koppling till Lunds studentliv och åtar sig därför att beakta dessa hyresgästers önskemål och behandla dem med särskild försiktighet. I synnerhet gäller det Radio AF som har sina lokaler i Styckningslotten [Aspegrenska huset, reds. anm.].

Vincent Wilhelmsson menar att en eventuell flytt, enligt vad som sades under mötet, inte var på agendan.

Detta budskap skulle dock komma att ändra skepnad.

I slutet av maj 2021 anordnas ett möte i AF-Borgen. Tre personer är närvarande: Hanna Viberg, dåvarande stationschef på Radio AF, verksamhetschefen i AF:s presidium, och Henrik Krantz – VD på AF Bostäder. Hanna Viberg är nervös, berättar hon: det är nämligen första gången hon som stationschef släpps in för att få ta del av vad som pågår, och beskedet hon får på mötet överraskar henne.

– Henrik Krantz sa: ’’Självklart kommer ni få flytta, det har vi varit tydliga med från början’’, säger Hanna Viberg.

Du höll inte med om att de hade varit tydliga med det?

– Jag hade inte alls hört det. Sedan har ju ingen stationschef blivit insläppt på ett sådant möte sedan köpet, så det finns inte många tillfällen då vi hade kunnat höra det, säger Hanna Viberg.

AF Bostäder sysslar med bostäder. Det är det vi gör.

Ändå verkar planen ända sedan köpet ha varit att göra om Aspegrenska huset till bostäder. 

I AF Bostäders årsredovisning från 2018 omnämns affären med AF Borgen AB. Angående köpet av Aspegrenska huset står det:

Om AF Bostäder måste köpa fastigheten kan den på sikt byggas om till bostäder.

Henrik Krantz, VD på AF Bostäder, säger till Lundagård att en sådan ombyggnation är en självklarhet.

– Både från AF-Borgens och vår sida har vi varit väldigt tydliga med: AF Bostäder sysslar med bostäder. Det är det vi gör. 

Lundagård ringer upp den nuvarande stationschefen, Daniel Solvold, för att höra hur situationen ser ut i dag.

– Det jag vet är att vi kommer vara kvar här till slutet av 2024. Mer än så vet jag inte.

Känner ni er trygga med att AF kommer hitta en lösning?

– Jag känner mig trygg med Radio AF:s verksamhet. Jag känner mig väldigt säker på att denna del av Lunds studentliv kommer fortsätta, det finns ett väldigt stort intresse. Hur lösningen kommer se ut kan jag inte svara på, det är information som jag inte har.

Lundagård har kontaktat AF Borgen AB:s tidigare VD Stina Åkesson som valt att inte ställa upp på intervju.