Oenighet kring kötid för studentbostäder i Lund

- in Nyheter

Under torsdagen släpptes två rapporter om svenska studenters bostadssituation, en av Sveriges förenade studentkårer (SFS) och en av Studentbostadsföretagen. Den ena rapporten säger 3-11 veckor, den andra 6-9 månader. Resultaten går isär när kötiden för att få en studentbostad i Lund mäts.

Sedan 2009 släpper SFS en gång om året en rapport om studenters bostadssituation. Varje år sedan dess har Lund hamnat bland de rödlistade studentstäderna, där de flesta studenter inte erbjuds ett tryggt boende under sin första termin.

SFS definierar ”tryggt boende” utifrån en rad kriterier, bland annat att boendet ska upplåtas genom förstahandskontrakt under hela studieperioden, att hyran inte ska utgöra mer än 35 procent av CSN, och att boendet ska vara inom 30 minuters avstånd från campus med kollektivtrafik. De kommuner där en student kan få ett sådant tryggt boende under första månaden av studier grönmarkeras.

Enligt SFS Bostadsrapport tar det 6-9 månader att få ett korridorsrum i Lund, detta enligt siffror från Akademiska föreningens bostadsombudsman.

Anton Silverbern, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer (Lus), säger att det är viktigt att man fortsätter arbeta aktivt för att tillhandahålla fler studentbostäder i Lund, i synnerhet i det rådande ekonomiska läget.

– Bristen på bostäder skapar en väldigt stressig situation för studenterna. Det finns rapporter som visar att studenter väljer bort vissa orter när de ska studera på grund av bristen på bostäder. Här måste vi ta ett helhetsgrepp och se till så att Lund fortsätter vara en stad där folk vill studera, säger han.

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder i Sverige. I sin rapport, som också publicerades i går, menar man dock att situationen inte är lika allvarlig i Lund. Henrik Krantz, vd för AF Bostäder (som är medlemmar i Studentbostadsföretagen) är istället kritisk till siffrorna SFS tagit fram.

– För mig är det obegripligt hur de kan komma fram till det resultatet, för det stämmer inte. Antingen så får man en bostad direkt, vi har 900 bostäder direkt vid terminsstart. Har man ingen förtur utan ställer sig i den vanliga kön, då får man en bostad under hösten, säger han.

– SFS sitter inte på bättre källor än vad vi gör. Vi sitter närmare och hanterar detta varje dag. Vi pratar hela tiden med de som står i vår kö. 

I dagsläget tar det 3-11 veckor att få en bostad hos AF Bostäder i Lund, enligt Studentbostadsföretagens rapport. Rapporten menar dock att Lund är en av de städer med svårast bostadssituation i landet. Bostadssituationen mäts utifrån tre kategorier: överskott, balans och brist. Där hamnar Lund i kategorin brist.

– Det finns en långsiktig brist men läget är inte så akut som det har varit. Det står i rapporten, säger Henrik Krantz.

Istället ser Henrik Krantz positivt på situationen.

– Vi har en ovanligt bra situation i Lund och det går att få en bostad här relativt snabbt.