REPLIK: ”AF syftar till att vara en plats för alla studenter”

- in Debatt

Marxistiska Studenter Lund är inte en "medlemsförening” och inte heller är det en ansluten förening till Akademiska Föreningen, skriver AF:s verksamhetschef Johan Jörlert i en replik.

Detta är en replik på Elias Nilssons debattartikel ”AF måste peta Marxistiska Studenter”. Akademiska Föreningen vill med denna replik svara på de delar av debattartikeln som riktas mot AF.

Akademiska Föreningen är en ideell förening av och för studenter med syftet att samla och bredda kultur- och föreningslivet vid Lunds universitet. Genom att tillhandahålla stödfunktioner och lokaler möjliggör AF för de egna utskotten, anslutna föreningar och privatpersoner att genomföra små som stora initiativ som berikar Lunds studentliv och gör Lund till en attraktiv studentstad.

Marxistiska Studenter Lund är inte en ”medlemsförening” som det beskrivs i debattartikeln, inte heller är det en ansluten förening till Akademiska Föreningen. Marxistiska Studenter Lund har ett subventionsavtal med Akademiska Föreningen vilket innebär att de har möjlighet att hyra och låna våra lokaler för sina aktiviteter på förmånliga villkor. Subventionsavtal beviljas i princip de föreningar där alla medlemmar också är medlemmar i Akademiska Föreningen, och är alltså något förenklat tänkt som en sorts indirekt medlemsrabatt.

Att man får ett subventionsavtal är alltså inte ett tecken på att Akademiska Föreningen har utvärderat föreningens verksamhet på förhand. Mot bakgrund av det inträffade så kommer vi att undersöka om Marxistiska Studenter Lund i sin verksamhet har gått emot Akademiska Föreningens syfte och värderingar, vilket de i subventionsavtalet åtagit sig att inte göra.

Akademiska Föreningens utskott, anslutna föreningar och föreningar med subventionsavtal har ett ansvar att verka i linje med AF:s syfte. AF syftar till att vara en plats för alla studenter som den samlande kraften i Lunds studentliv. I de fall verksamheter aktivt inte syftar till att vara en plats för alla studenter kommer AF att utvärdera om avtalet ska dras tillbaka.

Johan Jörlert, verksamhetschef, Akademiska Föreningen