Protest mot Arkad: ”Vill inte samarbeta med israeliska företag”

- in Aktuell, Nyheter

Hundratals demonstranter samlades under onsdagen utanför arbetsmarknadsmässan Arkad. Demonstrationen, arrangerad av Lund Students for Palestine (LSFP), protesterade mot gästande företags kopplingar till Israel.

Ett hundratal demonstranter samlades under onsdagen utanför Kårhuset i Lund med anledning av den pågående Arkadmässan i byggnaden. Mässan anordnas årligen av Teknologkåren, i syfte att minska gapet mellan studentlivet och arbetslivet.

LSFP, organisatören bakom demonstrationen, motsätter sig valet att bjuda in vissa företag till mässan, som gör affärer med israeliska företag och militär. Organisationen kräver att universitet genast avslutar samarbete med företagen.

De företag som pekas ut av LSFP är bland annat Volvo, Försvarets materielverk och Siemens. Flera talare från olika organisationer fattar mikrofonen under demonstrationen. En av talarna hävdar att ”LU har blod på sina händer”, en annan liknar konflikten i Israel-Palestina vid apartheid. Det gemensamma budskapet är dock tydligt: Lunds Tekniska Högskola (LTH) borde bojkotta dessa företag, och universitet måste stå i solidaritet med Palestina.

Darius Backström.
Foto: Joen Myrén.

– Man kan ju hänvisa till uttalandet de gjorde när Ryssland invaderade Ukraina, och att då är det ju uppenbarligen möjligt för universitet att göra det. Och med tanke på vad som händer vill vi att så många röster som möjligt ska lyftas, säger Darius Backström, som är en del av LSFP.

Varför ska inte svenska företag samarbeta med israeliska företag utan att bli bojkottade?

– Vi ställer oss emot de beslut och den krigföring israeliska staten gör, och då vill vi inte samarbeta med israeliska företag. Det går att dra likheter till bojkott av ryska företag, säger han.

Bland demonstranterna är det några som håller upp en banderoll med texten ”From the river to the sea, Palestine will be free”, ett slagord som anklagats för att vara antisemitiskt. Darius Backström påpekar att texten inte är LSFP:s officiella hållning. Vidare säger han att de åsikter han uttrycker inte nödvändigtvis speglar hela rörelsens åsikter.

Fredric Ahrling, kårordförande för Teknologkåren, motsätter sig kravet och säger att de inte kommer avsluta samarbetet med företagen. I stället pekar han på vikten av att ha en bredd bland de företag som bjuds in, och att man ger studenterna chans att få möta potentiella arbetsgivare.

– Syftet med Arkad är att brygga gapet mellan studentlivet och den verklighet som väntar efter att man pluggat klart. Vi ser det som viktigt att studenterna får se vilka företag som vill ha dem, och vilka olika riktningar de kan välja. Därför vill vi ha en bredd av företag, säger han.

Fredric Ahrling, Teknologkårens ordförande.
Pressbild från TLTHs hemsida.

Samtidigt lyfter han fram betydelsen av dialog kring kontroversiella ämnen när det gäller Arkad, och berättar att tanken var att ha en dialogpanel kring just krig och vapenindustri på mässan, men att idén ströks när det inte gick att rekrytera personer som ville vara med. På frågan om huruvida Arkad kommer ändra inställning till dessa företag i framtiden svarar Fredric att det inte kommer ske, eftersom Lunds universitet inte har något ställningstagande i konflikten.

Erik Renström, rektor vid Lunds universitetet, förklarar i sin blogg att universitet inte tar tydligare ställning i konflikten eftersom dess främsta uppgifter är forskning och utbildning. Han skriver också att universitet fördömer alla attacker på civila, oavsett var de sker.