Israeliska och palestinska universitet kräver att LU tar ställning

- in Nyheter

Israeliska och palestinska universitet vädjar till sina kollegor vid Lunds universitet och andra lärosäten i Europa och USA att ta ställning i den rådande konflikten. Något båda sidor menar är ett moraliskt ställningstagande.

Sedan Hamas attacker mot Israel den 7 oktober och de följande attackerna mot Gaza har både israeliska och palestinska akademiker bett lärosäten i USA och Europa att uttrycka stöd för de respektive sidorna. Liksom många universitet i USA har Lunds universitet inte tagit någon direkt ställning i konflikten, utan väljer istället att fördöma alla terrorhandlingar och attacker mot civila, oavsett vem som utövar dem.

“En del vill att universitetet uttalar sig tydligare i frågan om situationen i Israel och Gaza än vad vårt uttalande säger. Jag vill dock framföra att universitetet är en plats för forskning och utbildning i första hand. Det är universitetets främsta uppgift”, skriver Lunds universitets rektor Erik Renström i ett mejl.

Först ut var Israels Association of University Heads. Den 11 oktober skickade de ut ett meddelande till flera universitet och högskolor i USA och Europa med en vädjan om att ta ställning för Israel. Meddelandet undertecknades av rektorerna för nio universitet. Författarna menar att det är den akademiska världens skyldighet att stå upp mot Hamas.

“Låt oss vara tydliga, det här är inte bara ‘krig som vanligt’ eller ännu ett kapitel i Israel-Palestina-konflikten. Det finns inga ‘bra människor på båda sidor’. Hamas och Islamisk Jihad har bevisat sig vara grymma och barbariska organisationer som liknar Talibanerna och Islamiska Staten”, skriver författarna i meddelandet.

Bara några dagar senare, den 15 oktober skickade palestinska Birzeituniversitetet ut ett meddelande till Europas och Nordamerikas lärosäten. Meddelandet uttryckte hur akademiker inte kan stå tysta över det som universitetet beskriver som ett folkmord mot palestinier. Liksom israelerna menar de palestinska akademikerna att det är universitetens plikt att ta ställning i konflikten.

“Vi håller även israeliska universitet ansvariga, då de varit väsentliga för regimen av kolonial bosättarförtryck och apartheid. De är medskyldiga i grova brott mot mänskliga rättigheter samt utvecklingen av vapen, militära doktriner och juridiska rättfärdiganden av den urskillingslösa massprofilieringen av palestinier”, skriver Birzeituniversitetes företrädare i meddelandet.

Erik Renström menar även att det krävs mer tid innan universitetet kan ta ställning för det som sker.

“I alla krig och konflikter är det mycket svårt att verifiera fakta och desinformationen är omfattande. Jag ser det som ytterligare ett skäl för en akademi att vara varsam med tidiga och säkra uttalanden och istället låta forskarna ha den framskjutande rollen i att förstå och förklara”, skriver han.