REPLIK: Viktiga projekt måste kunna komma till avslut

- in Debatt

Universitetet ser att fördelarna med digitala examensbevis är så stora att det vore mycket märkligt att hålla fast vid pappershanteringen. Men hur länge ska universitetet reflektera över processen och dra ut på ett projekt när studenterna inte går med på själva grundförutsättningarna för ett digitalt projekt? Det skriver Lunds universitets prorektor Lena Eskilsson i en replik.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. 

Linnea Landegren och Anton Silverbern, ordförande och vice ordförande för Lunds universitets studentkårer, LUS, undrar i en debattartikel den 14/12 hur mycket studentinflytandet är värt när universitetet och studenternas åsikter går isär. Detta med anledning av att universitetet sedan våren 2022 har drivit ett projekt för att undersöka om det går att införa digitala examensbevis vid universitetet.

För de flesta låter det nog som ett relativt okontroversiellt projekt och Lunds universitet är ett, snart av få, lärosäten i Sverige som fortfarande utfärdar examensbevis som undertecknas på papper. Ungefär samtidigt som Lunds universitet startade sitt projekt i april 2022 började Ladokkonsortiet parallellt att arbeta med en nationell helhetslösning för digital examen. Från och med årsskiftet 2023/2024 kommer Ladokkonsortiet att erbjuda lärosäten som så önskar möjligheten att införa digitala examina. I dagsläget har 13 lärosäten i Sverige egna digitala lösningar och samtliga Ladokanslutna lärosäten kommer att införa den nya funktionaliteten under VT24 (med undantag för tre små högskolor). Det gäller till exempel för Uppsala, som redan i dagsläget har examenshandläggare som utfärdar examen.

Att så många lärosäten väljer att gå över till digitala examensbevis beror på att fördelarna är många. Framför allt är den snabbare handläggningstid som digital examen innebär viktig för alla som behöver sina examensbevis när de söker sitt första arbete, söker legitimation inom legitimationsyrken, behöver bevisa behörighet till högre studier eller vill kunna söka post doc-stipendier. Med digitala examensbevis försvinner handläggningstid för utskrift, signatur av dekan, kopiering, arkivering, utskick med post samt hantering av returer. Ett borttappat examensbevis finns också kvar i systemet och kan skrivas ut på nytt vid behov.

I stället för dekans signatur på ett examensbevis i pappersform, kommer digital examen att utfärdas av examenshandläggare direkt i Ladok på uppdrag av rektor. Studenten hämtar dokumentet ur systemet i pdf-format och kan skriva ut det när som helst och på fint papper om så önskas. Bevisdokumentet är e-stämplat och e-stämplingen garanterar dokumentets äkthet och att det kommer från en säker källa.

Allt sedan starten av projektet, som nu har pågått i drygt 1,5 år utan att komma till beslut, har studentrepresentanter varit med i samtliga diskussioner och remissomgångar. De har kommit med värdefulla inspel och lyft farhågor vilket också inneburit att förändringar gjorts längs vägen. Men hur länge ska universitetet reflektera över processen och dra ut på ett projekt när studenterna inte går med på själva grundförutsättningarna för ett digitalt projekt? Att dekanen ska signera på papper, vilket LUS vill, är uteslutet eftersom digitala examensbevis är just digitala och att dekan ska signera i det digitala systemet är tidskrävande för dekanerna och riskerar rättssäkerheten, vilket projektet har utrett.

Projektet startade för att se om det skulle gå att införa digitala examensbevis vid Lunds universitet. Projektet har hittat en lösning som är rättssäker, effektiv och hållbar och universitetet ser att fördelarna är så stora att det vore mycket märkligt att hålla fast vid pappershanteringen. Dessutom har projektet kommit fram till en skrivning på examensbevisen med rektors namn, tack vare studenterna. Ett framgångsrikt samarbete mellan studenter och universitet är just att kunna se båda sidor och arbeta fram det bästa förslaget (ibland med kompromisser). Jag tycker att vi har nått dit. Det är alltid viktigt att reflektera över studentinflytandet vid Lunds universitet och säkerställa det, och det har vi varit måna om även i detta projekt. Dock måste projekt, som universitetet ser som viktiga, inte minst för framtida generationer, kunna komma till avslut även om alla åsikter inte helt har gått att förena.

Lena Eskilsson, prorektor och ordförande i utbildningsnämnden