Moderatorn inför studentafton: ”givits uppdraget av studenterna”

- in Nyheter

Sylwia Schwaag Serger, som är professor på Ekonomihögskolan i Lund, ser det både som en ära och ett ansvar att få leda Studentafton med Emmanuel Macron. Men varför just hon fick uppdraget kan hon inte säga säkert.

– Det kan ha att göra med att jag jobbat och studerat europeiska integrationsfrågor under hela min yrkesliv. Jag sitter också med i en högnivågrupp för EU-kommissionen om Europas framtida forskningspolitik, de sakerna kan spela in. Men jag kan inte svara med säkerhet, säger Sylwia Schaag Serger. 

Vad kommer du ställa för frågor till honom? Hur kommer kvällen se ut?

– Jag har diskuterat frågorna med studenterna. Jag känner att jag har givits det här på uppdrag av studenterna faktiskt. Hela evenemanget är väldigt inriktat mot studenterna och det tycker jag känns roligt. Sedan så tror jag att frågorna kommer att kretsa en del kring honom. Personliga drivkrafter, vad är det som driver honom att kämpa så hårt för att Europa ska bli starkare och hålla ihop bättre. 

Finns det någon särskild fråga som du kommer att ställa?

– Varför han tycker det är så viktigt med ett starkt Europa och hur vi ska hantera utmaningar. Jag är väldigt bekymrad över utvecklingen av demokratin, den är en grundbultarna i det europeiska samarbetet. Sedan också hur vi ska få till den gröna omställningen utan att ännu mer undergräva demokratin.

Finns det någonting som du är speciellt nervös för inför kvällen?

– Absolut, det är ju inte ofta man får tid med en person som Emmanuel Macron i hans position. Det gäller att ställa frågor som gör att han kan förmedla intressanta budskap som är av relevans för publiken.