Macronbesök splittrade Studentafton: ”Odemokratisk hierarki”

- in Nyheter

En platt organisation med ett hierarkiskt styre? Härom veckan blev sex av tio ledamöter uppsagda från Studentaftonutskottet. Omstrukturering, menar förmännen. Interna konflikter, menar de uppsagda medlemmarna, som nu kräver förmännens avgång.
– Utskottet präglas av en odemokratisk hierarki, säger en som fått lämna sin post.

Men att det skulle finnas en ”odemokratisk hierarki”, förnekar Studentaftons förman.

– Det håller jag inte med om. Det råder olika uppfattningar och jag håller inte med i uppfattningen som du presenterar. Min avsikt med mitt engagemang är att leverera roliga och minnesvärda Studentaftnar, säger Studentaftons förman.

Bristande engagemang och att vissa medlemmar kände sig utanför. Så löd förklaringen när de sex medlemmarna fick lämna sina poster i Studentafton. Men de sex uppsagda medlemmarna har en annan bild.

Det var inget bristande engagemang. Och de här grupperingarna känner vi inte igen, säger en av exledamöterna.

Enligt de avsatta medlemmarna ska de bland annat blivit anklagade för att anordna aktiviteter utan att bjuda in samtliga från utskottet, vilket enligt utskottsmedlemmarna inte stämmer.

De sex uppsagda ledamöterna menar däremot bland annat att det förekommit en privat ”pitchkväll” mellan förmannen en annan ledamot, där åtminstone de sex uppsagda medlemmarna inte var inbjudna. En pitchkväll innebär att utskottsmedlemmar presenterar förslag på kommande aftnar och sedan röstar om förslagen så att inbjudningar kan skickas.

En av anledningarna till uppsägningarna var att exledamöterna visat bristande engagemang eftersom de skickat in för få formulerade inbjudningar efter en pitchkväll.

– Det är en lögn, säger en av de tidigare medlemmarna.

Platt organisation?

Ett annat exempel på intern konflikt var en affischieringskväll där hela utskottet var inbjudet, men där förmännen inte dök upp.

– Jag sa till dem att det är under all kritik att ni som förmän inte dök upp. Då sa förmannen: Jag reagerar på att du säger ”ni som förmän”, för jag ser det här som en platt organisation, säger en exledamot.

– Och då tycker jag att det är så tydligt att det sägs en sak, men det ageras kanske inte på det.

Studentaftons förman menar att hon har deltagit på gemensamma aktiviteter, även om hon missat några tillfällen och att utskottet står för en platt organisation.

Jag tar till mig av den kritiken. Det är uppenbart att vi har olika uppfattningar, säger hon. 

De uppsagda ledamöterna berättar om flera exempel där förmännen tagit över ansvar eller inte låtit ledamöterna utföra sina arbetsuppgifter. 

Ett sådant exempel är det här med biljettpriserna [till Macronaftonen, reds. anm.] som verkligen har varit en ”holy grail”. 70 kronor, alla ska ha råd med det utan att det ens känns, säger en av de tidigare utskottsmedlemmarna.

– Det kostar mindre än en bärs liksom, fyller en annan exledamot i.  

Men en dag berättade förmännen att priset för en biljett till Macronaftonen skulle vara 150 kronor. Sara Johansson, som varit utskottets ekonomiansvarig, påpekar att biljettpriset var högre, trots att de skulle ha färre utgifter än vid andra aftnar. 

En tidigare utskottsmedlem, menar att problemet ligger i hur förmännen ser Studentafton som en institution.

– Det finns en besatthet vid tyngd. Förmännen ska sitta närmast gästen på eftersitsen, vi i utskottet får sitta vid ett annat bord. Den typen av institutionella regler tycker jag är väldigt långt ifrån Studentaftons grundläggande värderingar, men också studentkultur i stort, säger den tidigare medlemmen.

Har det historiskt varit så att förmannen sitter längst fram på själva aftonen?

– Nej, nej. Tidigare förmän stod längst bak med oss. Och nu har både förmannen och vice suttit där framme, säger en exledamot.

Macronbesök upphov till splittringar

Exledamöterna är också överens om att Macronbesöket, som präglade hela hösten, är en stor orsak till de problem som finns. 

— Jag tror att Macronaftonen överlag har ställt till det för oss,  men tänkte att det var ett pris värt att betala för att studenter skulle få träffa presidenten. Så kunde vi rätta till saker efteråt, säger Alice Scholander som är en av dem som nu fått lämna utskottet.

Exledamöterna kritiserar också förmännen för bristande transparens.

– Det har blivit vid ett flertal tillfällen att förmännen har tagit viktiga, essentiella beslut för verksamheten utan att konsultera eller berätta för resten av utskottet, säger en av exledamöterna.

Förmannen håller inte med. 

– Vi har olika uppfattningar, men att vi ska ha tagit essentiella beslut för verksamheten utan att konsultera eller berätta för resten av utskottet är ingenting jag känner igen mig, säger hon.

Inte heller vid Macronaftonen fick de reda på speciellt mycket, även om de medger att just den aftonen hade andra förutsättningar, exempelvis gällande säkerhet.

Det var länge hemligt vem som skulle komma och när förmännen var med i media dagarna innan, kom det som en överraskning för utskottsmedlemmarna.

Det skedde ett andra biljettsläpp som vi alla [de numera uppsagda utskottsmedlemmarna, reds. anm.] var omedvetna om, säger en av exledamöterna.

Alice Scholander håller med de andra ledamöterna om att ledarskapet har varit problematiskt. Exempelvis fick hon aldrig fick någon överlämning. Hon ger ett exempel på när hon och en annan ledamot skulle ge en pitch för en kommande afton, hennes första pitch för utskottet. Responsen blev hård. De fick höra att det var ”En jävligt dålig pitch”.

– Det tog ganska hårt på mig som ny, säger Alice Scholander.

Pitchen om den föreslagna aftonen skulle sedan, trots vice förmannens ord, komma att röstas igenom. 

Vice förmannen minns inte själva händelsen, men är ledsen om någon uppfattat att han uttryckt sig kränkande.

– Det är jättetråkigt om någon har uppfattat att jag har varit otrevlig. Vi har alltid försökt sträva efter att ha högt i tak och det gäller särskilt vid pitchkvällar, säger han.

– Men om jag har betett mig eller sagt saker på ett sätt som folk inte tycker var schysst så är ju det jättedåligt. 

Studentaftons förman säger sammanfattningsvis att hon tar till sig av kritiken från de uppsagda ledamöterna.

Jag beklagar att de känner så, säger hon.

Hon upprepar också att det i grunden handlar om olika uppfattningar, men menar att alla har samma mål.

– Vi har alla samma mål – att värna Studentaftontraditionen, säger hon.

De sex ledamöterna och ytterligare två ledamöter, det vill säga åtta av totalt nio ledamöter utöver förmännen, har bett Akademiska Föreningen (AF) att säga upp de båda förmännen. AF själva hävdar att de enligt stadgarna inte har möjlighet till det. Läs mer om det här.