Archives by: Debatt

Debatt

163 Posts 0 comments

About the author

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs i artikeln är skribentens egna. Debattartiklarna är redaktionellt oberoende från Lundagård.

Debatt Posts

“We Will Not Look Down”: A Call from Students in Turkey

Debatt Internationellt
This is a debate article. The views expressed belong to the author.  The anti-democratic appointment of Prof. Melih Bulu as the vice chancellor of Boğaziçi University in Turkey has ...
Read more 0

Höj anslagen till utbildningen

Debatt
En allt större andel av resurserna går till forskning. Många forskare arbetar frikopplat från utbildningen och har knappt någon undervisningstid längre, skriver Simon Edström, ordförande för Sveriges förenade ...
Read more 0

Betydelsen av goda samtal

Debatt
Vi behöver skapa nya typer mötesplatser för spännande intellektuella samtal, samtal där studenter kan utveckla sin förståelse av sig själva och världen, menar professor emerita Inger Enkvist. Studenter ...
Read more 0

Klimatkrisen och pandemier – två sidor av samma mynt

Corona Debatt
Det här är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.  Forskning fastslår att risken för fler pandemier bara ökar och att klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald är drivande ...
Read more 0

Stärk studenternas rättssäkerhet i disciplinprocessen

Debatt
Det här är en debattartikel. Åsikterna är skribenternas egna. Studenternas rättssäkerhet i disciplinprocessen bör förstärkas, menar företrädare för Konservativa studentföreningen, som bland annat att föreslår att disciplinnämndens sammanträden ...
Read more 0

Öppet brev till rektorn

Debatt
Det här är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.  Det har funnits studentkårer i Lund i mer än 150 år och Lunds universitet släppte tidigt in studenterna i ...
Read more 0

Konsten att inte ta kollektivt ansvar

Debatt
Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribenternas egna.  Kollektivt ansvarstagande bör gynna alla fakulteter, inte enbart vissa. Det menar studentrepresentanterna Emma Svensson och Karolina Boyoli. Den 5 november ...
Read more 0

Show solidarity with the students in Belarus

Debatt In English
This is a debate article. Opinions belong to the authors of the article.  As two students at universities in Sweden and Denmark, less than 1600 km from Minsk, ...
Read more 0

Ta klimatkrisen på allvar

Debatt
Att vara medelmåttig i klimatfrågan duger inte för ett högt rankat universitet, skriver Moa Andersson, vice ordförande för Klimatstudenter i Lund.  I slutet av september presenterade organisationen Klimatstudenterna ...
Read more 0

Öppet brev till LU:s miljöchef, Claes Nilén

Debatt
Hej Claes Nilén,  Vi skriver till dig eftersom du är miljöchef på enheten för säkerhet och miljö vid Lunds universitet.  Vi är tre nya medlemmar i Klimatstudenterna Lund. ...
Read more 0