Archives by: Sebastian Persson

Sebastian Persson

10 Posts 0 comments

About the author

Sebastian Persson har tidigare varit vice ordförande såväl på Samhällsvetarkåren som Lunds universitets studentkårer. Saker som kännetecknar Sebastian är tron på en stark studentröst, ilska över det bristfälliga resurstilldelningssystemet och förkärleken till långa och sena politiska diskussioner. Sebastian studerar studerar grundkursen i historia.

Sebastian Persson Posts

Låt politiken stå i fokus

Krönika/Utbildningspolitik
Studentkårerna borde välkomna den politiska konflikten, inte fly den som pesten. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Låt politiken stå i fokus

Medstudenter, organisera er!

Krönika/Utbildningspolitik
"Tomma stolar hotar studentrörelsens genomslagskraft. Det är dags för fler studenter att engagera sig." ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Medstudenter, organisera er!

Vi ska konkurrera med kvalitet och bra villkor

Krönika/Utbildningspolitik
"Nu måste vi ställa oss upp för doktorandernas rätt till trygga och likvärdiga villkor." ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Vi ska konkurrera med kvalitet och bra villkor

Varje timme och krona räknas för lärosätena

Krönika/Utbildningspolitik
"Det må vara så att tilldelningssystemet är grunden till de tomma schemana, men det innebär inte att lärosätena inte har ett eget ansvar." ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Varje timme och krona räknas för lärosätena

350 år av ojämställdhet slutar här

Krönika/Utbildningspolitik
Så här ska Lunds universitet kunna bli jämställt på riktigt, skriver Sebastian Persson. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för 350 år av ojämställdhet slutar här

Grusat maskineri i utbildningsfabriken

Krönika/Utbildningspolitik
Enda lösningen på att höja kvaliteten i den högre utbildningen: Ett nytt resurstilldelningssystem. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Grusat maskineri i utbildningsfabriken

Det är dags att slopa studieavgifterna

Krönika/Utbildningspolitik
Sverige måste riva upp det oerhört dumma beslutet att avgiftsbelägga högre utbildning. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Det är dags att slopa studieavgifterna

Svenskt Näringsliv ska inte bestämma vad jag ska studera

Krönika/Utbildningspolitik

Näringslivet och politikerna borde ta sitt ansvar i stället för att prata om att studenterna väljer fel. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Svenskt Näringsliv ska inte bestämma vad jag ska studera

Regeringen måste satsa mer på utbildningskvaliteten

Krönika/Utbildningspolitik

När regeringen inte satsar på kvaliteten i den högre utbildningen går det inte att på allvar tro att de vill göra Sverige till en kunskapsnation. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Regeringen måste satsa mer på utbildningskvaliteten

Var är akademin i den offentliga debatten?

Krönika/Utbildningspolitik

Akademin misslyckas i sitt uppdrag när de främlingsfientliga rösterna i samhället får ljuga oemotsagda. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Var är akademin i den offentliga debatten?