350 år av ojämställdhet slutar här

- in Krönika/Utbildningspolitik

För att Lunds universitet ska vara jämställt år 2020 måste jämställdhetsarbetet handla om mer än professorer och statistik. Det skriver Lundagårds utbildningspolitiske krönikör Sebastian Persson.

Den 12 februari i år fattade Lunds universitets styrelse ett av sina mest ambitiösa och viktigaste beslut någonsin. Universitetsstyrelsen bestämde att Lunds universitet till 2020 ska vara jämställt. 350 år av ojämställdhet ska alltså nu nå sitt slut.

Men det är en lång väg dit. I samma blogginlägg som universitetets rektor offentliggör beslutet, konstaterar han att det i dag bara är var fjärde professor som är kvinna. Ett konstaterande som många gjort förr utan att konstaterandet föranlett någon konkret handling.

När rektor nu fått i uppdrag att lägga fram en plan på hur detta ska verkställas finns det många saker att ta i beaktande. För att göra arbetet lite enklare för rektor, tänkte jag här nedan lista några av de viktigaste punkterna att ta med sig i det fortsatta arbetet.

1. Jämställdhetsproblemet existerar inte bara bland professorer!

Det kan tyckas basalt, men när jämställdhetsproblematiken diskuteras glöms ofta detta faktum bort. Ett jämställt universitet måste vara jämställt på alla nivåer. För att nå och sedan bibehålla en jämställd lärarkår måste vi börja från grunden: med studenterna.

2. Jämställdhet är inte bara en kvantitativ fråga!

Jämställdhet handlar inte enbart om att skapa en numerär balans, utan det är lika mycket en fråga om strukturer. För att bli ett jämställt universitet måste det också vara lika tillgång och lika fördelning av makt och resurser.

Därför behöver rektors plan också beröra detta. Vilken typ av forskning premieras och hur ser fördelningen av makt ut? Detta är frågor rektor måste besvara för att åstadkomma förändring.

3. De universitetsgemensamma resultaten är egentligen inte så intressanta!

Det viktiga är inte hur jämställdheten ser ut på universitetet i stort, utan att det är jämställt på ”golvet”. Det är hur strukturerna och könsfördelningen är ute i lärosalarna och forskargrupperna som spelar roll på riktigt. Varje institution och varje enskild avdelning måste involveras i detta arbete.

Torbjörn von Schantz sa på professorsinstallationen i oktober följande ord: ”Min tro är att en bra arbetsplats är en jämställd arbetsplats och att ett bra universitet är ett jämställt universitet”.

Torbjörn har helt rätt – och nu är det dags att göra ord till handling.