Debatt

Debatt

Debatt

Pridedeltagande är en självklarhet

Replik på Marcus Björks debattartikel ”Stoppa statens Pridedeltagande”, 2019-08-21 Malmö universitet står upp för demokrati och respekt för alla människors lika värde. Därför deltog vi i årets Prideparad i Malmö, skriver rektor Kerstin Tham och ordförande för Studentkåren ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Pridedeltagande är en självklarhet
Debatt

Det livslånga lärandet är grunden i det liberala samhället

Kvällskurser vid sidan av jobbet, strökurser med oklar koppling till varandra eller omskolning inför ett karriärbyte. Låter det bekant? Allt detta är vad man kallar det livslånga lärandet. Det handlar för det mesta om att utbilda sig även efter man ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Det livslånga lärandet är grunden i det liberala samhället
Debatt

Utveckla studenters rätt till omprövning

Studenter som är missnöjda med sina betyg bör ha rätt att få betyget överprövat av en särskild examinationsnämnd. Det menar Johannes Norrman, juriststudent vid Lunds universitet. De allra flesta studenter har någon gång fått ett lägre betyg än ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Utveckla studenters rätt till omprövning
Debatt

Replik: Pridedeltagande är en fråga om medmänsklighet

När Marcus Björk från liberala och konservativa Studentföreningen Ateneum skriver att vi borde förbjuda våra myndigheter att delta i Pride är vi många som blir rent ut sagt förbannade. Det är att reducera en fråga om medmänsklighet till ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Replik: Pridedeltagande är en fråga om medmänsklighet
Debatt

Replik: Studenternas åsikter viktiga i kvalitetssäkringsarbetet

Universitet och högskolor behöver börja arbeta mer systematiskt med hur de tar tillvara på studenternas åsikter för att kunna utvinna det mesta ur en viktig resurs för lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, menar Alexander Tejera, läkarstudent vid Lunds universitet.  Att studenter ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Replik: Studenternas åsikter viktiga i kvalitetssäkringsarbetet
Debatt

Replik: Staten är skyldig att stå upp för individens självbestämmande

Ger man staten uppdraget att värna individens fundamentala rättigheter bör den ta det på största allvar och vid behov ta strid för individen. Därför bör staten inte bara ha rätten att stå upp för individens självbestämmande, staten har ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Replik: Staten är skyldig att stå upp för individens självbestämmande
Debatt

Stoppa statens Pridedeltagande

Det är Pridetider. Återigen snubblar statliga myndigheter över varandra i sin iver att basunera ut meddelanden om sitt deltagande i Prideparaden. Men självkritiken lyser med sin frånvaro, skriver Marcus Björk, ordförande vid studentföreningen Ateneum. Den 4 juli annonserade ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Stoppa statens Pridedeltagande
Debatt

68-debatten är fortfarande aktuell

I vimlet av kurser, tentor och uppsatser kan livet efter studierna verka fjärran. Frågan om ansvar för framtiden diskuteras sällan under utbildningstiden, men är ändå central i alla studenters uppfattning om universitetets roll. Det kan därför vara dags ...
Read more Kommentarer inaktiverade för 68-debatten är fortfarande aktuell
Debatt

Öka resurserna för ett tillgängligt universitet

Den psykiska ohälsan drabbar studenter hårt. Elfva Barrio resonerar kring hur få lärarledda timmar, en otrygg bostadsmarknad och knappa resurser bidrar till en ökad stress. Höstterminen har satt igång. Kurslitteraturen har inhandlats, mina väggar har återigen börjat darra ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Öka resurserna för ett tillgängligt universitet
Debatt English

OPINION: The broken system of student influence

”Always on the edge of any real influence, nibbling at every stretched out hand from the faculty.” Student Arian Khameneh writes about his experience as a student representative. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för OPINION: The broken system of student influence