Nyheter

Nyheter

Klimat Reportage

Bland sopor och civil olydnad

Klimataktivister eller rättshaverister? Trots att dumpstring är en juridisk gråzon sveper en grön våg genom studentstaden. Lundagård har mött en av Lunds alla dumpster divers, för vem begreppet “skräpmat” har fått en ny innebörd. – Det där var ...
Read more 0
Nyheter

Ergo kan räddas – universitetet hjälper till

Den 16 mars kom beskedet att Ergo – Lundagårds motsvarighet i Uppsala, skulle läggas ned för gott efter 97 år. Detta efter en tid av nedskärningar och omprioriteringar i Uppsala studentkår. Nu kan Ergo komma att räddas – ...
Read more 0
Kår Nyheter

Mer pengar till studentinflytande

Lunds universitets nio studentkårer får höjda anslag på totalt 2 353 000 kronor under 2021.  Texten har uppdaterats.  I juli 2009 avskaffades kårobligatoriet, det vill säga kravet på att man som student ska vara medlem och betala avgift ...
Read more 0
Aktuell Nyheter

Bråket vid Malmö universitet – rasism och akademisk frihet

De senaste veckorna har ett infekterat “rasismbråk” blossat upp vid Malmö universitet. Studenter på sexologprogrammet reagerade på att deras föreläsning innehöll rasistiska bilder. Därefter har ämnet diskuterats flitigt i media, där bland annat den kritiserade föreläsaren lyft behovet ...
Read more 0
Nyheter

Lunds klimat år 2050

Forskningen talar sitt tydliga språk. Varmare temperaturer, risk för översvämningar, kraftiga stormar och annat extremväder kommer att vara en del av morgondagen. Samtidigt är framtiden oviss och bestäms i stor utsträckning av valen vi gör i dag. Vi ...
Read more 0
Nyheter Utbildning

Nya ansökningsrekord väntas inför höstterminen

Söktrycket till landets universitet och högskolor har ökat med 21 procent i år jämfört med samma tid förra året, trots att sista ansökningsdag är flera veckor bort. Under pandemins första år, 2020, ökade söktrycket till landets universitet och ...
Read more 0
In English Internationellt Nyheter

Court ruling brings relief to international students

A recent ruling by the migration court in Malmö decides to extend an international student’s residency permit, due to pandemic-related conditions, which brings relief to students in similar situations.  Earlier this month, the Swedish Migration Court in Malmö ...
Read more 0
Klimat Nyheter

Klimatstudenterna rankar svenska lärosäten – LU på 16:e plats

För andra året i rad släpper Klimatstudenterna en ranking av svenska högskolor och universitet utifrån deras klimatarbete. Klimatstudenterna är en studentorganisation som bildades år 2018 av studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm. Rankingen släpptes den 15 mars och ...
Read more 0
Nyheter

Kommunen förbjuder Siste april i Stadsparken

Att det sedvanliga siste aprilfirandet i Lunds stadspark inte skulle gå av stapeln i år kom knappast som en överraskning. Men i stället för hönsgödsel tar Lunds kommun nu stöd av den nya pandemilagstiftningen för att förbjuda firandet.  ...
Read more 0
Corona Nyheter

Nationerna får 380 000 kronor var av LU och kommunen

Det står nu klart att varje nation får lika mycket pengar från den beviljade hemställan på 4,8 miljoner. Kuratorskollegiets medlemsnationer får 380 000 kronor var och Kuratorskollegiet får 240 000 kronor. Hemställan som skickades in till Lunds universitet ...
Read more 0