Nyheter

Nyheter

Nyheter

MR-institut placeras i Lund

Regering beslutade i början av året att Sverige ska inrätta ett nytt oberoende nationellt institut i mänskliga rättigheter under 2022. I dag meddelande regeringen det positiva beskedet att institutet placeras i Lund, och planeras kunna påbörja sin verksamhet ...
Read more 0
Nyheter

Killars våld mot tjejer har ökat under pandemin

Våldet i unga relationer har fortsatt öka efter det att Kunskapscentret för unga relationer (KUR) under förra året släppte en rapport med samlad statistik över våld i unga parrelationer. Rapporten kommer med tio åtgärdsförslag på hur man bör ...
Read more 0
Lundakarnevalen 2022 Nyheter Studentliv

“Digitalkarneval” – Lundakarnevalen 2022 har bestämt tema

Under måndagsseftermiddagen beslutade en enad Karnevalskommitté om temat för nästa års Lundakarneval, som också vittnar om formatet för tillställningen: “Digitalkarnevalen” 2022 kommer att hållas på Zoom.  – För första gången någonsin blir Lundakarnevalen digital. Självklart hade vi hellre ...
Read more 0
In English Nyheter

LTH student wins Microsoft tech award

Microsoft Sweden’s 2021 Tech Girl of the Year, Matilda Andersson, would like to live in a world where “Tech Girl of the Year” awards aren’t needed. But until that’s possible, she’s going to use her award to be ...
Read more 0
Forskning Nyheter

Lifetime research on migraine receives prestigious Brain Prize

More than a billion migraine sufferers can now live better lives, thanks to the discovery of the key cause of migraine by four world-renowned neuroscientists, one of whom is Lars Edvinsson, Professor of Internal Medicine at Lund University. ...
Read more 0
Kår Nyheter

De för studenternas talan nästa läsår

Efter nästan fyra dramatiska Zoomtimmar (dvs dubbelt så långa som i den verkliga världen), kunde nästa års Lus-presidium utses. Studentinflytandes fackla kommer att ges vidare till Emma Svensson (ordförande) från HTS och Elvira Källberg (vice ordförande) från Luna. ...
Read more 0
Nyheter

Studentlund tar krafttag mot studenters psykiska ohälsa

Pandemin har resulterat i att fler studenter mår psykiskt dåligt. Nu anordnar Studentlund en föreläsning i syfte att underlätta för den isolerade studenten.  Studenters psykiska hälsa har försämrat i coronapandemins spår. Studentlunds organisationer arrangerar en gemensam digital föreläsning ...
Read more 0
Corona Nyheter

Fler studieplatser tillgängliggörs – men huvudbudskapet förblir att plugga hemma

Det tidigare beslutet att kraftigt dra ner på antalet studieplatser har fått negativa konsekvenser för studenternas arbetsmiljö. I förra veckan kom beslutet att öppna upp för fler studieplatser. Enligt tidigare beslut har möjligheten för studenter att använda studieplatser, ...
Read more 0
Nyheter

Katten har levat i 101 hundår

I dag fyller Tidningen Lundagård 101 år. Läs om hur de tre sittande redaktörerna har upplevt det mycket annorlunda hundrade året.  Synonymer till ett hundår är slitsamma år, prövotid, lärotid eller hårda ungdomsår. Det hundrade året har verkligen ...
Read more 0
Nyheter

Lillsjödal riskerar undergång genom ny stambana

Bygget av den nya höghastighetsstambanan riskerar hamna i direkt anslutning till friluftsgården Lillsjödal, en av studenter välbesökt gård. Nikolas Pieta Theofanous, styrelseordförande i Stiftelsen Lillsjödal, flaggar för att en ny stambana kan riskera Lillsjödals överlevnad.  Planerna för den ...
Read more 0