På djupet

Nyheter På djupet

Core curriculum – ett bildningsexperiment

Det började som en bildningsrörelse i 1920-talets USA och spreds över Atlanten. Nu har LU-professorn Inger Enkvist inspirerats. I höst startar hon en mötesplats för bildning.  Jag möter Inger Enkvist på Språk- och litteraturcentrum (SOL). Hon är professor ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Core curriculum – ett bildningsexperiment
Nyheter På djupet

Mellan natur och kultur

Medvetandestudier lider av utdragna definitionsproblem. Forskare är oense om vad det är, var det kom ifrån och varför. Seniorprofessor Peter Gärdenfors har ägnat många år åt att försöka beskriva medvetandet och hur det bör studeras. Lundagård har träffat ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Mellan natur och kultur
Nyheter På djupet

Hatet mot externatet

Momentet Externatet på psykologprogrammet har länge varit omdiskuterat. När en grupp studenter under hösten 2019 upplevde sådant obehag att de gavs tillåtelse att slippa undervisningen, uppstod en polariserad diskussion om sexism och samtalsklimat. Kursen ”Psykologernas arbete i grupper ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Hatet mot externatet
På djupet

Inte skaffa barn – för klimatet

Att barnskaffande orsakar höga koldioxidutsläpp uppmärksammades i samband med en forskningsrapport som publicerades vid Lunds universitet år 2017. Efter rapporten uppstod en konfliktdrabbad debatt med en fråga i fokus: Bör vi skaffa fler barn mitt i en brinnande ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Inte skaffa barn – för klimatet
Nyheter På djupet

I könsfokusets tidevarv

Vilken plats har jämställdhetspolitiska mål i en akademi där ideal om meritokrati och politiskt oberoende råder? Frågan har aktualiserats efter Lunds tekniska högskolas senaste jämställdhetsprojekt, som har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen.  Elsa Eschelsson, Sveriges första kvinnliga doktor i juridik, ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för I könsfokusets tidevarv
Internationellt På djupet

Var som vatten – del två

Protesterna i Hongkong har intensifierats under hösten. Studenter har mobiliserat sig via krypterade appar och barrikaderat universitet, utfört vägblockader och byggt hemmagjorda vapen. Allt i protest mot regimen, polisväsendets övervåld och Kinas politiska inflytande. Men hur har det ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Var som vatten – del två
På djupet

Kluven kunskapssyn splittrar lärarutbildningen

Den svenska lärarutbildningen präglas av en rad brister, från undermåligt kunskapsstoff till otillräcklig praktik. Det menar flera auktoriteter inom pedagogik. En djupdykning i frågan varför uppdagar en större filosofisk konflikt med följder för hela det svenska skolväsendet.  Den ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Kluven kunskapssyn splittrar lärarutbildningen
På djupet

Rättighetskrig mellan förlag och lärosäten

Det har nu gått en termin sedan licensavtalet mellan Sveriges statliga universitet och det nederländska förlaget Elsevier gick ut. Sedan dess saknar forskare och studenter i bland annat Lund tillgång till stora vetenskapliga tidskrifter som Cell och The ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Rättighetskrig mellan förlag och lärosäten
På djupet

En omdebatterad vetenskap

Genusvetenskapliga institutionen i Lund firar 40 år av akademiska studier. Samtidigt som forskningsfältet skördar stora framgångar inom akademin kritiseras det allt hårdare för att inte ta hänsyn till biologi. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för En omdebatterad vetenskap
Nationer Nyheter På djupet

Hela havet stormar på Lunds nation

En hyrestvist mellan Lunds nation och ett antal hyresgäster har pågått sedan i somras. Det som först såg ut att handla om vad som ingår i antalet kvadratmeter per korridorsrum har visat sig vara mer komplicerat. Lundgårds genomgång ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Hela havet stormar på Lunds nation