Studenter får allt mindre lärarledd tid

- in Nyheter, Studentliv
@Gustaf Eriksson

Var tredje heltidsstudent får bara träffa en föreläsare fem timmar i veckan.

Det visar en kartläggning från det fackliga samarbetet TCO.

– Det här hotar kvaliteten i hela högskolesektorn, skriver TCO:s ordförande Sture Nordh.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, kräver att alla studenter ska få 15 timmar lärarledd tid i veckan. Minst. Enligt SFS är bristen på kontakt mellan föreläsare och studenter den allvarligaste kvalitetsbristen i den svenska högskolan.

Men vägen till att nå det målet är lång.

Hotar konkurrenskraften

På onsdagsmorgonen presenterade TCO, Tjänstemännens centralorganisation, en kartläggning av hur mycket lärarledd tid Sveriges heltidsstudenter får. Resultatet är nedslående.

Jämfört med förra året har antalet studenter som får fem timmar lärarledd tid i veckan eller mindre ökat från 28 till 35 procent.

– När studenter får allt mindre lärarledd undervisning hotas kvaliteten i hela högskolesektorn. Detta är ett långsiktigt hot mot den svenska konkurrenskraften, skriver TCO:s ordförande Sture Nordh.

Humanister utsatta

TCO konstaterar att den lärarledda tiden inte varierar påtagligt mellan olika lärosäten, variationerna finns snarare mellan olika utbildningsområden.

Bristen på tid tillsammans med föreläsare är som mest skriande för studenter som läser humaniora, samhällsvetenskap, ekonomi och juridik.

Omkring hälften av humaniorastudenterna får mindre än sex timmars lärarledd tid i veckan.

”Dubbelt drabbade”

Detta är andra året som TCO genomför kartläggningen. Nytt för i år är att även utbildningsgruppernas storlek vägts in. Sammantaget konstaterar organisationen att studenter i ekonomi och juridik är särskilt utsatta.

– De får nämligen inte bara väldigt lite lärarledd tid, utan undervisas dessutom ofta i mycket stora grupper. De är alltså dubbelt drabbade av de stora bristerna i undervisningen, säger Sture Nordh.

För att komma tillrätta med problemen vill TCO att ersättningsnivån för de studenter som får minst lärarledd tid höjs med 30 procent. Organisationen efterlyser också att lärosätena använder sina stora ekonomiska överskott till satsningar på utbildningskvaliteten.