Högskoleverket sågar det nya antagningssystemet

- in Nyheter

Det nya antagningssystemet är orättvist och oöverskådligt. Det menar Per-Gunnar Rosengren på Högskoleverket, HSV.

Nu uppmanar verket regeringen att göra om reglerna helt.

– I längden är det inte hållbart, säger Per-Gunnar Rosengren.

Studenterna som började på universitet och högskolor hösten 2010 var de första att antas enligt de nya antagningsreglerna. Nu riktar HSV hård kritik mot det nya systemet.

I en översyn, som presenterades på onsdagen, konstateras att reglerna bland annat leder till att det fortfarande lönar sig att komplettera sina gymnasiebetyg, helt tvärtemot regeringens avsikter.

Lönar sig fortfarande att komplettera

I detta anser HSV att de nya reglerna motverkar sig själva, eftersom det var en målsättning att det skulle löna sig mindre att komplettera efter gymnasiet.

Per-Gunnar Rosengren, utredare på HSV, menar att detta skickar dubbla budskap till dem som söker in till högre utbildning.

– Vi har märkt att det har blivit lägre resultat i gruppen för dem som kompletterat, så att det blir lättare att komma in om man är med där. Det ger en märklig signal. Å ena sidan arbetar vi för att så få som möjligt ska lockas att komplettera sina betyg, å andra sida lönar det sig att komplettera ändå.

”Meritpoängen bör tas bort”

Ett annat stort problem i det nya antagningssystemet är meritpoängen. HSV anser att de bör slopas helt.

– De bör tas bort helt och hållet, säger Per-Gunnar Rosengren. De snedvrider urvalet och motverkar rättssäkerheten. Dessutom blir det orättvist för äldre studenter, som inte visste att vissa ämnen gav meritpoäng. Därutöver är det orättvist att betyget Godkänt ger meritpoäng, det är högre betyg som ska premieras.

Studenter med utländska betyg hamnar också i underläge, anser HSV. Även dessa placeras i en grupp för sig.

– Nästan hälften av dem som har utländska toppbetyg kom inte in eftersom det var för få sökande i den gruppen, säger Per-Gunnar Rosengren.

Vissa förändringar har genomförts

Det nya antagningssystemet fått hård kritik tidigare, och regeringen har genomfört vissa förändringar av reglerna. Bland annat ska gruppen för studenter med utländska betyg avskaffas från och med höstterminen 2012. 
Dessutom har reglerna kring meritpoängen ändrats så att dessa innefattar även studenter med äldre eller utländska betyg.

I mars i år utformade utbildningsdepartementet ytterliga förslag på förändringar. Bland annat ska studenter med kompletterade betyg återigen konkurrera med studenter som inte har läst upp betyg efter gymnasieexamen. De förslagen har nu skickats ut på remiss.

Vill ha total förändring

Per-Gunnar Rosengren på HSV menar dock att dessa förändringar inte räcker.

– Hela systemet behöver göras om, säger han.

På vilket sätt då?

– Regeringen får avgöra hur man ska gå vidare med problemet. Men det bör göras en utredning som undersöker det hela och hittar en rimlig lösning.

HSV vill att det omgjorda systemet ska vara på plats till hösten 2014. Då tar den första kullen studenten från den nya gymnasieskolan.

– Vi anser att antagningssystemet bör ses över och ändras helt, fortsätter han. Det är svårt att överblicka för de sökande, och det uppstår olikheter i de olika grupperna. I längden blir det inte hållbart.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.