Skattesmäll för Karnevalen

108 430 kronor. Det har Lundakarnevalen tvingats betala till skatteverket i en oväntat skattesmäll.
– Vi utreder sätt att kunna överklaga, säger karnevalsgeneralen Erik Neppelberg.

”Som en blixt från klar himmel”. Det menar karnevalsgeneralen Erik Neppelberg att skatteverkets besked var när de meddelade att Lundakarnevalen borde betala arbetsgivaravgifter för sina nästan 5000 ideella medarbetare.

Det var ett retroaktivt beslut från skatteverket som kom karnevalsledningen till känna i september i fjol. Alltså mer än ett år efter att Lundakarnevalen 2010 hade gått av stapeln. Skatteskulden är också betald under tiden som man utreder sina möjligheter till överklagan.

I detalj så är det soulageringskontot som Skatteverket har kollat närmre på. Detta kontot innefattade bland annat mat, fika och fester för de engagerade (till exempel Karneveljen, Karnevalsloppet, Förkarnevalen och Efterkarnevalen).

Skatteverket menar att detta bör vara skattepliktigt för mottagaren, enligt Erik Neppelberg. Men eftersom det inte kunde visas vem som var mottagaren av dessa fika/fest/mat-förmåner, så ska Skatteverket istället ha gjort en bedömning att Lundakarnevalen ska betala en arbetsgivaravgift på totalt 108 430 kronor.

– Hur de exakt har kommit fram till denna summa är oklart och del av vår utredning, säger Erik Neppelberg.

Har Lundakarnevalen råd att betala 110 000 kronor i oförutsedda avgifter?

– Vi har ekonomi i organisationen, men dessa pengar är tagna från det som är tänkt som startkapital till nästa karneval, säger Erik Neppelberg.

Av den vinst som Lundakarnevalen gör går hälften ut till de involverade studentorganisationerna, och hälften avsätts till nästa karneval. Utbetalningarna till berörda studentorganisationer hålls nu inne tills det har kommit klarhet i skattefrågan.

I ett mejl beskriver Erik Neppelberg hans känsla kring skattesmällen.

– Det är trist att det känns som att det blir svårare och svårare att arrangera ideella arrangemang. Varje gång myndighetssverige ringer på dörren dör lite av glädjen i att jobba ideellt. Men som sagt har vi sex år på oss att överklaga beslutet och jag hyser inga tvivel om att nästa Lundakarneval kommer att bli den bästa!

Detta är första gången som Lundakarnevalen blir skattepliktiga på detta sätt för sina ideella medarbetare.