Universitetet struntar i genuspolicyn

- in Nyheter
@Tove Nordén

”Inget genusperspektiv på innehållet”. Så står det uttryckligen i kursplanen för två kurser på Ekonomihögskolan. Detta går rakt emot Lunds universitets policy.
– Jag tror det finns många kurser på Lunds universitet som inte tar upp genusperspektivet, säger Ellen Hillbom, ordförande i Jämställdhets- och likabehandlingskommittén för Ekonomihögskolan i Lund.

Två kurser som ges på Ekonomihögskolan skriver i kursbeskrivningen att inget specifikt genusperspektiv läggs på innehållet. Det gäller två 30-poängskurser, både grundkursen och fortsättningskursen i nationalekonomi. Ekonomihögskolan har en jämställdhets- och likabehandlingskommitté som bygger på universitetets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald. Där står det att ”genusperspektiv och könsmedveten pedagogik ska ha en framträdande roll” i utbildningen och att arbetet ska skärpas vad det gäller att förmedla både ett genus- och intersektionellt perspektiv. Policyn följer i sin tur Högskolelagen (1992:1434) där det står: ” I högskolornas verksamhet skall jämställdheten mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas” (§5 kap1).

Inte bara på Ekonomihögskolan
Ellen Hillbom är docent vid Ekonomisk-historiska institutionen och ordförande för Jämställdhets- och likabehandlingskommittén på Ekonomihögskolan. Hon tror inte att det är ett problem som bara förekommer på EHS.
– Det saknas säkert på en massa kurser, att det inte står att man tar upp ett genusperspektiv i en kurshandledning betyder heller inte att det tas upp i undervisningen. Varför det uttryckligen står att de inte särskilt tar upp genusperspektivet i kursinnehållet för dessa två kurser kan jag inte svara på. Det beslutet har tagits på institutionen med godkännandet av kursplanen, säger hon.
Hur jobbar ni med genusfrågor mer konkret?
– När det gäller genusfrågor har hela universitetet mycket att göra och man kan komma mycket längre. Vi måste föra en diskussion bland lärare om vad som innebär med ett genusperspektiv och vad vi vill uppnå. Även hur innehållet ska förändras så att vi blir mer genusmedvetna i undervisningen.

Fredrik Andersson är rektor på Ekonomihögskolan. Foto: Lunds universitet
Fredrik Andersson är rektor på Ekonomihögskolan.
Foto: Lunds universitet

Av ärlighetsskäl
Fredrik Andersson, rektor för Ekonomihögskolan, menar att betydelsen är att det inte finns några undervisningsmoment som särskilt tar upp genusperspektivet.
– Vi har andra kurser med ett fokus på detta. Formuleringen står där mest av ärlighetsskäl för att det inte finns specifika undervisningsmoment som tar upp genusperspektivet i kursen. Detta betyder inte att det ändå kan tas upp och diskuteras, säger han.
Fredrik Andersson säger också att det finns avsnitt om diskriminering i kursen, men håller med om att formuleringen brister.
– Det är inte en upplysande formulering och den borde ändras. Vi ska lyfta detta med ledningen och omformulera, säger han.

 

Känner du till fler kursplaner som inte följer universitetets policy? Mejla lundagard@lundagard.se