LEDARE: Konsten att dra undan mattan

- in Ledare
@Carl-Johan Kullving

Universitetet har precis fått tillbaka mängden utomeuropeiska studenter som fanns innan studieavgifterna infördes år 2011. Nu dras mattan undan igen då regeringen kraftigt reducerar mängden biståndsstipendier.

En solig dag i augusti var det åter Arrival day och nyss anlända internationella studenter med resväskor trängdes bland kuddförsäljarna. I vimlet träffade jag Davis från Zambia.

Han var i Lund tack vare ett biståndsstipendium från Svenska institutet, SI. Han hoppades lära sig om det svenska samhällets infrastruktur, kunskap han ville använda i Zambia när studierna var avslutade. I förra numret av Lundagård skrev vi även om Lubna Hawwa från Maldiverna, som inte heller hade kunnat läsa vid Lunds universitet utan samma stipendie från SI.

Men om regeringens budgetproposition går igenom kommer det bli betydligt glesare bland studenterna på grusplanen utanför AF-borgen till nästa Arrival day.

Under år 2014 kunde runt 700 utländska studenter komma till Sverige och få utbildning och uppehälle finansierat genom SI:s stipendium, varav 152 studenter kom till Lunds universitet. SI hade hade räknat med en ökning av anslagen till biståndsstipendierna, men nu när tillskottet ser ut att slopas är stipendiekistan tom.

Om budgetpropositionen klubbas igenom kommer drygt 135 färre utländska studenter med biståndsstipendium till Lunds universitet nästa år.

En katastrof för mångfalden i föreläsningssalarna.

Dessa biståndsstipendier har varit helt nödvändiga för att på något sätt täcka upp för det hål som införandet av studieavgifter för utomeuropeiska studenter resulterade i. Nu väljer regeringen att dra undan mattan – igen.

Det här är något som i ett långsiktigt perspektiv påverkar kvaliteten och förtroendet för svensk utbildning såväl nationellt som internationellt.

Både Sveriges förenade studentkårer och universitetskansler Harriet Wallberg efterlyser ett större helhetsgrepp av internationaliseringen vid svenska lärosäten. Det vore inte fel om den nya regeringen lyssnade på kritiken och tydliggjorde vikten av internationalisering. Dagens stipendiesystem är uppenbarligen för instabilt och därför borde regeringen återinföra avgiftsfri utbildning även för utomeuropeiska studenter. Att dessutom utöka anslagen till biståndsstipendierna är också ett förnuftigt sätt att värna om internationaliseringen.

Mångfalden och i förlängningen kvaliteten på svenska universitet tunnas annars ut ytterligare.

 

Carl-Johan Kullving
Webbredaktör