Jullovsbesluten granskas av internrevisionen

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Förre rektorn Per Erikssons jullovsbeslut har upprört. Nu lämnar universitetsledningen fallet till granskning hos internrevisionen.

Lunds universitets förre rektor Per Eriksson klev av sitt uppdrag vid årsskiftet. Men innan dess kramade han ur det sista ur jobbet. Per Eriksson genomförde en mängd olika beslut helgen innan julledigheten. Tilltaget har väckt upprörda åsikter hos Lunds universitets studentkårer som menar att arbetsordningen åsidosatts.

Besluten granskas
Nu vidtar Universitetsledningen åtgärder mot besluten. Universitetets nye rektor Torbjörn von Schantz fattade under torsdagen ett formellt rektorsbeslut om att lämna fallet till granskning hos internrevisionen. Granskningen avser att pröva om besluten fattats i enlighet med gällande regelverk.
– Internrevisionen ska granska besluten ur varje aspekt, men främst den juridiska, säger Susanne Kristensson, förvaltningschef vid Lunds universitet.
– Vi har tidigare diskuterat jullovsbesluten med dem muntligt, men rektorn tog tidigare i dag ett formellt rektorsbeslut om granskning.

Granskning pågår februari ut
Internrevisionen kommer att genomföra intervjuer med inblandade eller berörda parter till besluten. Uppdraget sträcker sig till den 27 februari och beslut om åtgärder kommer att fattas därefter.

Lundagård söker rektor Tobjörn von Schantz för en kommentar.