Centrumföreståndaren: Kursen är inte ensidig

Den israeliska ambassadörens kritik innehåller flera sakfel. Det menar Leif Stenberg, centrumföreståndare för Centrum för Mellanösternstudier.

Leif Stenberg, centrumföreståndare för Centrum för Mellanösternstudier. Foto: LU/Kennet Ruona
Leif Stenberg, centrumföreståndare för Centrum för Mellanösternstudier.
Foto: LU/Kennet Ruona

I samband med kursen MOSA20 Israeli-Palestine Conflict: History, Development and Alternative Solutions på Centrum för Mellanösternstudier riktade en student kritik till kursinnehållet, som han ansåg var för ensidigt. Han kontaktade även israeliska ambassaden i Stockholm, som delade studentens uppfattning och kritiserade universitetet i ett brev.
– Vi har inga intressen av att vara för eller emot någon sida, säger Leif Stenberg, centrumföreståndare för Centrum för Mellanösternstudier.

Leif Stenberg är besviken över felaktigheter i ambassadörens brev.
– För det första läser inte studenten kursen. Sen är jag besviken över att han säger att vi inte gjort något. Jag har tidigare pratat med studenten och skrivit svar till honom. Kursplanen är godkänd av utbildningsnämnden på Humanistiska och teologiska fakulteten, säger Leif Stenberg.
Vad har du sagt till honom?
– Responsen han vill ha är att vi ska stänga ned kursen, och det gör vi inte. Med tanke på aktiviteterna i kursen förs det fram mycket kritik om båda sidor. De som undervisar är hårda med kritiken mot båda sidor i den här konflikten, säger Leif Stenberg.
– Jag håller med studenten om att kurslitteraturen kan ses över. Men att kursen är ensidig stämmer inte.
Nina Gren är
Nina Gren, doktor i socialantropologi och kursansvarig. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

 

”Flera perspektiv som lyfts”
Flera forskare ska ha påpekat kurslitteraturens ensidighet, enligt ambassadörens brev. Något som Nina Gren, doktor i socialantropologi och en av tre kursansvariga, inte håller med om.
– Jag hade tagit kritiken på större allvar om studenten faktiskt läst kursen. Han reagerade på kursplanen innan kursen startat.De studenter som läst kursen har inte kommit med några innehållsmässiga klagomål, säger Nina Gren.
Finns det fog för kritiken?
– Jag tycker inte det. Det är välkända och etablerade forskare vi har bjudit in. Många av forskarna är aktiva i USA och är vana vid att verka fritt. En kurs handlar även om samtal och problematisering, och forskarna har inte varit helt ense. Jag tycker det är flera perspektiv som lyfts, säger hon.

 

”Spelar ingen större roll”
Centrum för Mellanösternstudier bjuder ofta in gästföreläsare i samband med sina kurser.
– Jag har själv varit och undervisat vid Ben Gurion-universitetet i Israel och vi driver till exempel en kurs gemensamt med dem. Så att vår utbildning här skulle vara ensidig är nonsens.
Hur påverkar det här universitetets utbytesprogram och relationer med Israel?
– Det spelar ingen större roll. Förre israeliske ambassadören Benny Dagan var här flera gånger och föreläste. Jag ska skicka en inbjudan till Isaac Bachman och be honom komma till Lund så han får se vår verksamhet med egna ögon, säger Leif Stenberg.

Akademisk frihet att värna
I brevet från ambassadören står det att ensidigheten hotar den akademiska rättvisan och den intellektuella debatten. Det är något som kursansvariga Nina Gren reagerar på.
– Samtidigt kan man undra varför israeliska ambassaden lägger sig i en kursplan på ett svenskt universitetet. Vi har också en akademisk frihet att värna, säger hon.
– Jag ställer också en motfråga till honom – vad är det israelska perspektivet han anser saknas? Det finns ju flera olika som tagits upp under kursen, säger Leif Stenberg.

Väntar på kursutvärdering
Kursen MOSA20 är snart slut. Studenterna som går kursen ska skriva sin sista hemtenta nästa vecka, sen väntar kursutvärdering.
– Det är klart att vi kommer att diskutera vilka kurser vi ska ge på Centrum för Mellanösternstudier nästa år. Jag tycker det varit en intressant kurs, säger Nina Gren.
– Vi vet inte vad studenterna som gått kursen verkligen tycker förrän vi fått in kursutvärderingen. Jag är faktiskt förvånad över rektorns uttalande om att jag ska komma med förslag på åtgärder. Det är inget som vi har pratat om, i så fall får han ta det med mig direkt, säger Leif Stenberg.