Nationerna tvingas att ha ordningsvakter

- in Nationer, Nyheter

Studentnationerna kommer att förlora rätten att servera alkohol som slutna sällskap. ”Ingen stor förändring”, menar kommunens tillståndsenhet. Men Kuratorskollegiet har en helt annan uppfattning.

[ads1]

En utredning från polisen slår fast att Kuratorskollegiet (KK), nationernas samarbetsorgan, inte längre ska betraktas som ett slutet sällskap i ordningslagens mening.

Det innebär att Lunds studentnationer i fortsättningen kommer att behöva serveringstillstånd för allmänheten när man anordnar event riktade till fler än den egna nationens medlemmar. Alternativet är att lägga om verksamheten och sluta erbjuda exempelvis pubbar och klubbar för samtliga medlemmar i Studentlund.

– Om alla KK:s medlemmar ska räknas som ett slutet sällskap, då skulle man lika gärna kunna hävda att ett evenemang riktat till alla svenska medborgare, eller alla som heter Per, inte är en allmän tillställning, säger Annika Landfors, som är tillståndschef på Tillståndsenheten vid Lunds kommun.

Annika Landfors tycker att polisens bedömning är helt riktig. Hon är inte förvånad över det kommande beslutet.

– Nationerna hade aldrig fått den sortens tillstånd de har om de hade ansökt i dag. I Uppsala slutade nationerna att klassas som slutna sällskap redan för tio år sedan. Att man i Lund väljer att agera nu beror på nya personer i polisens ledning, fortsätter hon.

”Bara att flytta ett kryss”
Kravet på allmänt serveringstillstånd behöver dock inte få speciellt stora konsekvenser för studentnationerna, enligt Annika Landfors.

– Det handlar om att flytta ett kryss från en ruta till en annan. Vi vet att nationerna uppfyller kraven för allmänt serveringstillstånd och vi vill samarbeta så att övergången blir så smidig som möjligt, säger hon.

En av förändringarna är att nationerna nu kommer att behöva danstillstånd från polisen – om arrangemangen man anordnar innefattar dans – vilket kostar 700 kronor per år.

Dessutom kommer det att krävas ordningsvakter vid event där det dansas. Men Annika Landfors tonar dock ned konsekvenserna av detta.

– De flesta nationerna betalar redan värdar, som i många fall är utbildade ordningsvakter. De får nu agera vakter med ”bricka” och utökade befogenheter. Det skulle kunna vara väldigt positivt och öka säkerheten. Ordningsvakterna kan till exempel få snabbare kontakt med polisen, vilket en del nationer har efterfrågat, säger hon.

”Slutna sällskapet essentiellt”
Fredrik Grotte, som är ordförande för Kuratorskollegiet, har en helt annan uppfattning om vad förändringen kommer att innebära för studentnationerna.

– Det slutna sällskapet som form är essentiellt för vår verksamhet, och för hela Lunds studentliv. Ifall man ifrågasätter det slutna sällskapet, ifrågasätter man också grunden som vår samhörighet bygger på, säger han.

I Uppsala fick skiftet till allmänna serveringstillstånd enligt honom en avgörande betydelse, med mer kommersialiserade nationer som följd. Men Fredrik Grotte vill inte se samma utveckling i Lund.

– KK kommer att göra allt vi kan för att bevara det ideella engagemanget på nationerna och i staden. Annars får nationerna försöka finansiera sin verksamhet genom att till exempel hyra ut sina lokaler till företag eller bröllopsfester, och det är inte vårt syfte med studentnationerna, säger Fredrik Grotte.

Små nationer drabbas
Under ett tidigare möte mellan KK, polisen och kommunens tillståndsenhet framkom det att de enskilda nationernas syn på allmänt serveringstillstånd skiljer sig åt. Enligt Kuratorskollegiets ordförande beror det främst på nationernas storlek och ekonomiska resurser.

En del nationer har redan entrévärdar som tar lika mycket betalt som ordningsvakter. Andra har fortfarande ideella krafter, ofta de som har en lite mindre verksamhet.

Så det här slår mot mindre nationer?
– Så är det definitivt, ja.

Fredrik Grotte tycker att Annika Landfors, som inte tror att allmänt serveringstillstånd blir någon avgörande skillnad, har en märklig inställning.

– Jag känner personligen att hon inte har tillräckligt stor insikt i vår verksamhet och våra nationers ekonomi för att kunna säga så. Man gör helt enkelt en bagatell av det här, avslutar han.

Senast 31 mars ska alla 13 nationer ha skickat in sina ansökningar till danstillstånd – annars måste klubbverksamheten upphöra.

Ordningslagen, 2 kap 3 §

…säger att tillställningar med alkoholservering i vissa fall kan jämställs med en offentlig tillställning, även om de kräver inbjudan eller medlemskap.

Vilket tillstånd som behövs beror på vilken sorts verksamhet arrangören i allmänhet bedriver och hur många som i praktiken har tillgång till evenemanget.

Om ett arrangemang med alkohol likställs med en offentlig tillställning krävs serveringstillstånd för allmänheten, och inte för slutet sällskap som nationerna hittills har haft.