Avtal mellan nationer ska bevara studentlivet

Enligt polisen ska studenterna vid Lunds universitet inte längre ses som ett slutet sällskap. Men med ett avtal ska nationerna nu förhindra att nationslivet öppnas upp för andra än just studenter.

[ads1]

Polisens har beslutat att inte längre se Kuratorskollegiet, nationernas samarbetsorgan, som ett slutet sällskap i ordningslagens mening. Det innebär att alla nationer nu behöver ett serveringstillstånd för allmänheten.

Beslutet öppnar i sin tur upp för mer kommersiell verksamhet på nationerna. Det blir möjligt för alla nationer att anordna aktiviteter för personer utan medlemskap i Kuratorskollegiet och Studentlund.

Just detta är något som legat till grund för spekulationer i bland annat sociala medier. Från flera håll har sagts att nationerna nu kan komma att öppnas för personer även utanför Lunds universitet.

”Nationerna är till för studenterna”
Men det är spekulationer som Kuratorskollegiets ordförande Fredrik Grotte vänder sig emot. Han stänger dörren helt för ett nationsliv för fler än just studenter och menar att ett avtal mellan nationerna är på gång för att just reglera detta.

– Nationerna är till för studenterna. Många engagerar sig ideellt och lägger ner sin fritid för att träffas och vara tillsammans, säger han.

Avtalet ska träffas mellan alla parter inom Kuratorskollegiet – alltså alla Lunds nationer, förutom Smålands nation i dagsläget.

I dag finns redan ett avtal mellan Kuratorskollegiets medlemmar om att endast studenter vid Lunds universitet får vara inskrivna på nationerna. Det nya avtalet ska också förtydliga att det endast är studenter vid Lunds universitet som får besöka nationerna.

– Vårt mål är att behålla studentlivets strukturer så som de ser ut i dag. Nationernas verksamhet får aldrig vigas åt allmänheten före studenterna, säger Fredrik Grotte.

Polisen stressar arbetet
Arbetet med avtalet är nu i gång, men det är präglat av stress. Polisen krav på att nationerna senast den 31 mars ska ha skickat in sin ansökning till danstillstånd visar på dålig förståelse, menar Fredrik Grotte.

– Vi är oroliga för att det inte finns något konsekvenstänk hos polisen. I organisationer med en lång historia och många ideellt arbetande är det ganska svårt att ändra på en så här stor grej mitt i terminen, säger han och fortsätter:

– Vi vill få klart avtalet så snabbt som möjligt, men om polisen håller fast vid sin tidsplan blir det svårt.