Smålands med i KK

- in Nationer, Nyheter
@Lundagård

På onsdagskvällen beslutades att Smålands nation antas som fullvärdiga medlemmar i Kuratorskollegiet, KK. Inom ett år måste nationen nu ta ställning till om de ska bli huvudmän i Akademiska föreningen.


Det var under vårterminen som Smålands nation började närma sig Kuratorskollegiet, en organisation som nationen tidigare dragit sig ur av ideologiska skäl. På denna termins första KK-möte beslutades att Smålands ska antas som fullvärdiga medlemmar.

– Det var väldigt odramatiskt, alla röstade ja, säger Magdalena Koraszewska, Smålands representant på mötet.

”Inga förändringar”

Hon menar att det inte kommer att innebära några förändringar alls för Smålands medlemmar. Men inom ett år behöver man ta ställning till om man ska bli huvudmän för Akademiska föreningen. Det innebär i så fall att Smålands medlemmar skulle få en kraftigt höjd terminsräkning, men även möjlighet att bland annat stå i AF Bostäders bostadskö.

Text: Viktor Ström
Läs mer om Smålands och KK:

Smålands får gå med
Smålands och KK
Smålands portas från alla nationer