Stora skillnader i praktiklön

- in Nyheter
@Lundagård

En arkitekt tjänar nästan 20 000 kronor i månaden när hon gör praktik. En civilingenjör får ingenting, förutom mer studielån. Skillnaderna i lön är stora när studenter ska ut på praktik.


Villkoren för studenternas praktik skiljer sig mycket åt beroende på vilken utbildning det handlar om. Framförallt varierar den ekonomiska ersättningen. Om det ens betalas ut någon alls. En stor skillnad är också när praktiken äger rum under utbildningen. Grundregeln är att ju fler högskolepoäng man har desto högre lön får man under sin praktik. Men ingen regel utan undantag.

Exempelvis får blivande musiklärare ingen lön under sin sista sammanhängande praktik i årskurs fyra medan journaliststudenterna som regel får lön under sin praktik som äger rum efter bara två terminer. I journaliststudenternas fall regleras studenternas lön av avtalet mellan Journalistförbundet och arbetsgivarna. Efter två veckor som praktikant får man halva minimilönen.

Immi Lundin, utbildningsansvarig för journalistutbildningen vid Lunds universitet ser både för- och nackdelar med systemet.

– Det är bra att studenterna får betalt men det finns ofta en motsättning i det här, tidningarna menar ibland att de kunde ta en student till om de bara hade budget för det, säger hon.

Praktik valbart

Två utbildningar som ger valbara praktikkurser är civilingenjörsutbildningen och utbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap. Båda arbetspraktikerna är relativt nya och båda är oavlönade.

Studievägledaren Michael Rübsamen vid enheten för Medie- och kommunikationsvetenskap påpekar att det är en del i en utbildning och inte en anställning det handlar om.

– Studenten får själv leta upp praktikplats och därigenom en träning i att sälja sig själv. Det finns mål som skall uppfyllas. Första terminen fick en av fem dessutom arbete, säger han.

På civilingenjörsutbildningen är man inne på samma linje.

– Vi ser det som en valbar möjlighet för studenterna och kontakterna har exempelvis lett till examensarbeten, säger Lars Löfstedt, projektsamordnare och ansvarig för näringslivssamverkan vid LTH.

Måste förbättra situationen

Till dem som tjänar mest under sin praktik hör läkarstudenter och psykologstudenter. Den stora skillnaden mot andra utbildningar är att studenterna redan är färdiga med sin grundutbildning och praktiserar för att få sin legitimation. Psykologprogrammet innehåller även oavlönad praktik under studierna.

PTP-psykologerna tjänar mellan 21 500 och 22 800 kronor och studierektor Bengt Sonnesson menar att det är för lite.

– Sjukvården måste förbättra den ekonomiska situationen för att locka till sig kompetenta krafter. Framförallt eftersom man kommer att sakna psykologer i framtiden, säger han och jämför med AT-läkarnas löneläge som är högre. Bengt Sonesson är också kritisk till universitetet.

– Universitetet släpper taget efter examen. De borde intressera sig mer för PTP-psykologerna med tanke på framtida specialistutbildningar, säger han.

Text: Oskar Forsberg
Grafik: Alfred Gunnarsson