Han vill ha avgifter för alla

- in Nyheter

Sveriges ekonomiutbildningar halkar efter i kvalitet jämfört med andra länder.  Det anser   Ekonomihögskolans rektor Allan Malm.

För Lundagård berättar han varför han  tycker att avgifter måste införas även för svenska studenter för att klara av den internationella konkurrensen.

Under de senaste åren har Ekonomihögskolans rektor Allan Malm fått se omvärldens universitet satsa stort på sina ekonomiutbildningar, samtidigt som Sverige halkat efter.

Nu ställer han problemet på sin spets och vill se förändring i utbildningssystemet.

I Högskoleverkets nyhetsbrev Nyheter och debatt skriver Allan att Sverige står inför ett val: Gratis utbildning med låg kvalitet eller avgifter för alla och högkvalitativa utbildningar.

– Vi står inför ett val, antingen behåller vi en gratis utbildning med få undervisningstimmar, eller så inför vi en avgift och höjer utbildningen till internationell kvalité. Vi måste helt enkelt få mer pengar per elev för att kunna konkurrera, säger Allan Malm.

Han menar att globaliseringen har medfört förändringar i kravprofilen på ekonomistudenten. Detta gör att ekonomihögskolorna måste satsa mer pengar på sina elever. I länder som Tyskland och England betalas kvalitetshöjningarna med hjälp av studieavgifter, men i Sverige är sådan typ av finansiering en känslig fråga för politikerna.

– I vårt land har gratis utbildning blivit en helig ko som inte får offras till något pris, samtidigt som den internationella konkurrensen ökar. För ekonomen handlar det inte längre om att bara kunna de grundläggande ämnena, såsom redovisning och marknadsföring. I dag måste man behärska exempelvis teamwork och ha goda språkkunskaper. För att eleverna ska kunna lära sig detta krävs det fler undervisningstimmar, betydligt fler än de sex till åtta timmar per vecka som vi har råd med nu.

Allan vill samtidigt poängtera att han naturligtvis inte är emot statlig finansiering.

– Ingen är gladare än jag om staten bestämmer sig för att ge oss större medel. När jag pratar med politiker om mer utbildningspengar får jag alltid ett medhåll, men sedan händer tyvärr ingenting.

Han inser också att det finns en risk för social snedfördelning. Avgifter kan avskräcka individer från mindre välbärgade familjer att gå en ekonomiutbildning.

– Men det finns lösningar på det problemet, i England kan studenterna låna pengar till avgiften, och behöver sedan inte betala tillbaka om de inte når över en viss inkomstnivå i yrkeslivet.