”Jag saknar en enkel förklaring”

- in Studentlund

Sandra Berg, 20 år är har väntat drygt en månad på ett CSN-kort.

Hon tycker att informationen om att få rabattkort utan att gå med i Studentlund är dålig.

– Det är svårt att veta hur man gör för att få ett studentkort när man är novisch, säger hon.

Sandra Berg fick ett brev om Studentlund hemskickat till den nya bostaden i början av terminen, men upplevde informationen som rörig.

– Av allt som stod där, saknade jag en enkel förklaring om varför det var viktigt att vara medlem i en kår nu när det inte är obligatoriskt längre. Jag visste inte heller vilka som ansvarar för rabattkort för studenter som inte är med i Studentlund.

Hon valde att inte gå med den här hösten.

– Jag fick väldigt mycket att göra i början av terminen, och eftersom det inte är obligatoriskt tänkte inte jag något mer på det. Det är svårt som novisch att ta in allt nytt.

Väntar fortfarande

För att kunna ta del av studentrabatterna, som även de utanför Studentlund har rätt till, mejlade hon CSN och frågade om det var där hon kunde få ett studentkort. De svarade och sa att de skulle skicka CSN-kortet till henne. Det var för mer än en månad sedan och hon väntar fortfarande på kortet.

– Det blev komplicerat när jag skulle få studentrabatten på busskortet. Men de kunde se att jag var student, så det gick bra. Men det tog tid, och hade jag haft ett studentkort hade jag sluppit en del diskussioner med dem.

Till våren funderar hon på att gå med i Studentlund i förhoppningen om att det blir smidigare att få det andra kortet från företaget Studentkortet i stället för CSN-varianten.

”Alla ansökningar behandlas lika”

Jennie Isberg, ordförande för Terminsräkningsföreningen, säger att det inte är några problem att få ett Studentkort utan att gå med i Studentlund.

– Vi behandlar alla ansökningar likadant. Det ska ta lika lång tid att få ett kort även om man väljer att stå utanför Studentlund. Det är givetvis inte bra att personen i fråga har upplevt det som ett problem. Har man frågor kan man kontakta valfri kår eller nation så hjälper de studenten, säger hon.

Fokus på medlemmar

Det är företaget Studentkortet som tillhandahåller rabattkortet. Hittills är det omkring 130 studenter i Lund utanför Studentlund som ansökt om kortet.

– Vi har fått positiva reaktioner över att vi tillhandahåller denna service med rabattkort även för de som har valt att inte bli medlemmar i Studentlund, säger Jennie Isberg.

Studentlund har ingen policy för att hur efterfrågan på rabattkortet utan kår och nationsavgiften ska mötas.

– Kortet utan medlemskap är en service vi vill erbjuda alla studenter men det är inte vår skyldighet då vårt uppdrag framförallt är att arbeta för våra medlemmar.

Om informationen till dem som väljer att inte gå med kommer att förändras till vårterminen är i nuläget oklart.

– Det är inget vi har pratat om eftersom vi i dagsläget lägger fokus på våra medlemmar och att allt runt medlemskapet ska fungera felfritt inför nästa termin, säger Jennie Isberg.