Studentkortet åter giltigt hos Skånetrafiken

- in Aktuell, Nyheter

Den 16 september meddelade Svensk Kollektivtrafik (SKT) att de, inklusive Skånetrafiken, kommer sluta acceptera Studentkortet som giltig studentlegitimation. Nu meddelar parterna i konflikten att de har kommit med en tillfällig lösning som gör att Studentkortet från och med idag, 4 oktober, åter går att använda som student-id på SKTs bussar och tåg.

– Vi har tecknat ett tillfälligt avtal som är giltigt till och med 16 januari 2022, säger SKTs projektledare Mattias Andersson till Lundagård.

Motivet till det ändrade beslutet är bland annat att Lunds studenter påverkats tydligt av det avbrutna samarbetet och att SKT inte vill sätta studenterna i kläm. Mattias Andersson är dock noggrann med att poängtera att avtalet endast är temporärt för att se om Studentkortet kommer att uppfylla de krav som SKT stället på sina leverantörer – krav som Studentkortet i dagsläget inte uppfyller.

Studentkortets projektledare Björn Olegård, skriver i ett mejl till Lundagård att ”Parterna är nu under fruktsam kommunikation om hur ett långsiktigt samarbete under den här terminen skall fastställas i ett långsiktigt avtal”. Men tillägger, precis som Mattias Andersson, att avtalet i dagsläget endast gäller under höstterminen 2021.

Terminsräknings föreningens verkställande sekreterare och administratör John Green, som ställde sig mycket skeptisk till SKTs beslut att avsluta samarbetet med Studentkortet, skriver till Lundagård att ”Detta är mycket glädjande och innebär att vi förstärker medlemskapet i Studentlivet i Lund.” gällande det nya beskedet från SKT.

Lundagård har tidigare rapporterat om när SKT valde att avsluta samarbetet med Studentkortet. Läs artikeln här.