”Färre än tio romer studerar på universitet”

- in Studentliv

Omkring 50 000 romer bor i Sverige. Men enligt den romske språkvårdaren Baki Hasan är färre än tio av dem studenter på universitet eller högskola.

– Det gäller att lyfta fram positiva förebilder som ungdomarna kan identifiera sig med, säger han.

Under fredagen arrangerade Mänskliga rättighetsstudier tillsammans med Utrikespolitiska föreningen och FN-föreningen i Lund en heldag med fokus på romernas situation. Tanken är att bredda kunskapen om romerna och dess kultur och visa att universitetet är öppet för alla.

En av punkterna på programmet handlade om romernas situation i Sverige och Europa. Föredraget hölls av Baki Hasan, romsk språkvårdare, och journalisten Irka Cederberg.

Bodde i tältläger

Efteråt fick Lundagård en kort pratstund med Baki Hasan.

Varför studerar så få romer i Sverige på universitet?

– Vi har inte haft så mycket tid på oss. På 60-talet var vi inte mantalsskrivna och då hade vi inte rätt att gå i skolan, inte rätt till fast bostad. I stället bodde vi i tältläger. Officiellt fick vi skolgång i början på 70-talet.

Sedan 90-talet har bilden förändrats något, förklarar Baki. Att romska föräldrar nu i större utsträckning har gymnasieutbildning uppmuntrar ungdomarna att studera vidare.

– Det gäller att få stimulans från både hemmet och samhället. Att positiva förebilder lyfts fram som man kan identifiera sig med.

Hur många romska studenter finns på universiteten i dag?

– Det är en i Uppsala, en i…

Baki Hasan gör ett försök att räkna upp de romer som idag studerar på universitet. Efter viss tvekan kommer han fram till att de i alla fall är färre än tio. Men han är positiv inför framtiden.

– Om 15 år hoppas jag att det är flera hundra, säger han och spricker upp i ett leende.

Hemlighåller sin identitet

Under föredraget berättade Irka Cederberg, författare till boken ”Född fördömd”, om de grymheter romerna fått utstå genom historien. Och fortfarande får utstå.

– I dag är det accepterat att i salongerna uttala sig nedsättande om romerna. Det är det till exempel inte om judarna, sa Irka Cederberg inför de cirka fyrtio församlade i en av Universitetshusets salar.

Därefter uppstod en diskussion kring hur romerna hela tiden måste förhålla sig till majoriteten. Hur de av rädsla för ensamhet väljer att hemlighålla sin identitet.

Vad betyder en sådan här dag för romerna?

– Den är jätteviktig. Innan har det bara varit negativt kring romerna. Men man borde kunna lite om mig och om min kultur också, säger Baki Hasan.