Mässa med oklar marknad

- in Karriär

Arbetsmarknadsdagen Hybrid vill hjälpa statsvetare, humanister och teologer att bygga upp sitt självförtroende inför arbetslivet.

Lundagård skickade ut Edvard de Fine Licht, med 30 poäng idé – och lärdomshistoria och 7,5 poäng statsvetenskap i ryggen, för att ta reda på om det fungerar.

Samhällsvetarstudenter och arbetsmarknadsdagar borde vara en succéartad kombination.  Vi tillhör ju de där personerna som fortfarande inte vet vad vi vill bli när vi blir stora. Som varje dag får höra att om vi vill ha ett jobb måste vi tamigtusan ligga i: engagera oss, lära oss att skriva kreativa cv:n och framförallt: ”networka”.

Glest på föreläsning

Det är därför något förvånande att Hybrid verkar ha så få besökare. Jag anländer med andan i halsen några minuter efter två, rädd att jag inte kommer få plats på den föreläsning som jag planerat att gå på. Ingen anledning till oro visar det sig, det är bara fem andra studenter i publiken.

Föreläsningen, som hålls av akademikerfacket DIK, känns åtminstone relevant. Ämnet är kompetenser och behandlar mycket av det som man egentligen vet, men ändå behöver få uppläst för sig: att vi som läser statsvetenskap är utmärkta på att problematisera, att vi ofta kan söka jobb inom flera olika samhällssektorer och framförallt: att vi visst kommer få jobb.

”Borde ha fler arbetsgivare”

Efter föreläsningen beger jag mig ut på utställningsgolvet, som för tillfället har ett större antal utställare än besökare. I några minuter vandrar jag planlöst omkring bland fackförbund och statliga myndigheter utan att hitta något som egentligen intresserar mig.

Tillslut bli jag indragen av Tove Stentoft, som representerar Tria, ett facksamarbete för studenter. Hon formulerar på ett bra sätt känslan jag får av att gå omkring ute på mässgolvet.

– Jag tycker att Hybrid är ett väldigt bra initiativ, men de borde ha fler arbetsgivare bland utställarna. Det är kanske inte så upplyftande om bara organisationer som typ Arbetsförmedlingen deltar.

Långt från eee

Det är precis däri problemet ligger. En av de få organisationer på mässan som verkar vara här för att prata jobbtillfällen är Försäkringskassan. Att de vill anställa en framtida statsvetare är ju bra, men deras deltagande är samtidigt lite oroväckande. Går det verkligen inte att locka fler och kanske lite mer spännande företag? Kontrasten mot Ekonomihögskolans arbetsmarknadsdagar, eee-dagarna, där företagen slåss om varenda kvadratmeter och i princip kastar gratisprylar efter en, är enorm.

Mer arbete krävs

Problemet ligger naturligtvis inte hos arrangörerna, som har jobbat hårt för att skapa en så relevant mässa som möjligt. Det är säkert svårt att motivera företagen att komma till en mässa där studenterna har relativt otydliga kompetenser, vilket också är problemet på arbetsmarknaden.

Lösningen ligger delvis i att från olika håll försöka definiera den otydliga massa som är samhällsvetare, humanister och teologer, ett arbete som redan påbörjats tack vare Hybrid, men som kanske bör intensifieras i framtiden.

Enkät: Vad tycker ni om Hybrid?

Victor Stadler och Felix Whitehouse, pluggar båda pol. kand.
– Jag tycker att det har varit jättebra den stund jag varit här. Kanske hade det varit en fördel med en lite starkare koppling till arbetsmarknaden, säger Victor.

Felix håller med.

– Bra utbud, men ja lite fler företag hade kanske varit bra.

Emma Pettersson och Rebecka Friberg, pluggar båda genusvetenskap
– Vi vet inte riktigt vad vi ska göra när vi är klara med vår utbildning, för tillfället försöker vi mest hitta sommarjobb, säger Emma.

– Problemet är väl att vi inte har någon tydlig yrkestitel när vi är färdiga. Det hade varit skönt med lite fler företag här som kan hjälpa en att hitta vad man ska jobba med, menar Rebecka.