Regeringen utreder högskolemyndigheterna

En omorganisation ska renodla uppdraget för de högre utbildningarnas myndigheter. Det är i alla fall vad en utredning tillsatt av regeringen ska komma fram till.

Högskoleverket, Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programkontoret. De är myndigheterna som idag ansvarar för de högre utbildningarna i Sverige. Nu tillsätter regeringen en utredning för att renodla deras uppdrag, slå ihop och effektivisera.

Ska svälja de andras uppdrag

Högskoleverket ansvarar för kvalitetsgranskning av landets utbildningar, men har även flera andra uppgifter, bland annat informationsspridning till lärosätena. Det regeringen vill åstadkomma är att lösgöra det granskande uppdraget, så att den nya myndigheten enbart har kvalitetssäkrandet på sitt bord. Den andra myndigheten skulle i så fall få svälja de resterande uppdragen, som idag är fördelat på de tre nuvarande.

– Universitetskanslern måste få ett tydligare mandat och en möjlighet att fokusera på den oerhört viktiga uppgiften att granska kvaliteten i den högre utbildningen. Vi ska inte ha utbildningar som inte håller måttet, säger utbildningsminister Jan Björklund i ett pressmeddelande.

”Gott initiativ”

Högskoleverket och VHS har idag några överlappade uppdrag, och kan en omstrukturering göra det tydligare för studenter så är det ett gott initiativ, tycker Beatrice Högå, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

– Vi kommer att inleda dialog, och se vad för slag roll vi kan få i utredningen. Det är av stor vikt att det är nuvarande och framtida studenters bästa som är huvudfokus, säger hon.

”Förbi oberoende”

Det är även viktigt, fortsätter Beatrice Högå, att den breda informationen om högskolestudier, som idag är Högskoleverkets uppgift, inte faller bort. Och att den nya myndigheten som ska motsvara det VHS är idag, förblir objektiv och oberoende.

Utredningen ska redovisas senast den 16 januari 2012, och den nya strukturen ska vara igång den 1 januari 2013. Detta skriver regeringen i ett pressmeddelande.