Experten: "Ett gränsfall"

- in Nyheter
@Ida Ölmedal

En utklädnad kan vara hets mot folkgrupp. Det är syftet som avgör om den misstänkta studenten fälls. Det säger Christopher Wong, doktor i straffrätt vid Lunds universitet.

För att kunna fällas för hets mot folkgrupp måste man ha hotat eller uttryckt missaktning mot en folkgrupp. Men det måste inte framföras i ord.

– En rasistisk utklädnad räcker. Det finns tidigare fall där personer dömts när de varit utklädda i nazistiska uniformer, säger Christopher Wong, doktor i straffrätt.

Det som blir avgörande för studenterna i en eventuell rättegång blir om slavauktionen var ett uttryck för missaktning.

– Att uttrycka missaktning mot en grupp är att säga att den är klandervärd eller mindre värd. För att det ska vara hets mot folkgrupp måste det anspela på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, säger Christopher Wong.

För att avgöra om studenterna som deltog i ”slavauktionen” uttryckte missaktning, måste domstolen ta hänsyn till vad deras syfte var.

– Om det exempelvis var ironi, uttryckte man ju inte missaktning gentemot en folkgrupp utan gentemot personer som har rasistiska åsikter. Exempelvis vore det inte rimligt att döma för hets mot folkgrupp om man spelar upp något liknande för att undervisa om stereotyper, säger Christopher Wong.

Att andra studenter på sittningen kände sig kränkta har ingen betydelse för den rättsliga bedömningen.

– Det spelar ingen roll om meddelandet uppfattas som missaktande av andra, säger Christopher Wong.

Vilka syften skulle kunna vara tillräckliga för att slavauktionen ska räknas som ett uttryck för missaktning?

– Att förlöjliga eller locka till skratt kan vara tillräckligt. Men man måste se till hela sammanhanget.

Tror du att det kommer att väckas åtal?

– Det är ett gränsfall. Det är inte självklart att det är ett uttryck för missaktning.

Mer sannolikt är det enligt Christopher Wong att Dan Park, som misstänks för förtal och hets mot folkgrupp, ställs inför rätta.

– Jag tycker att det låter som att det går att väcka åtal. För förtal krävs det att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Det kan räcka att affischen associerar någon med egenskaper som man har fördomar om, säger han.