Forskning som tappar förtroende

- in Nyheter

Svensk forskning utgör en miljardindustri och det ställs allt högre krav på snabb utdelning. Samtidigt visar nya studier att samhällets förtroende för forskningen minskar. I höstens första Debatt i Lund diskuteras sambandet mellan innovation och forskningens integritet.

Går det att lita på forskningen? Det är en fråga som diskuterats i fler kretsar och som gett upphov till diverse spekulationer. Lisa Thelin, forskningskommunikatör vid Lunds Universitet, samt medlem i redaktionskommittén för Debatt i Lund, menar att det bristande förtroendet beror på ifrågasättande av innovationsmomentet:

— Mycket av statens finansiering går till nya innovationsprojekt, vilket gjort samhället börjat undra över forskningens syfte. Vi vill veta hur forskarvärlden tolkar detta, säger hon.

I panelen, som består av framstående lundaforskare, kommer det bland annat att diskuteras i fall forskarna förlorat sitt oberoende och huruvida det ska vara möjligt att beställa specifika forskningsresultat. Debatten kommer även att direktsändas på newsmill.se.

Debatten äger rum klockan 20 i ett stort tält på Universitetsplatsen