Sveriges sista benforskare hotade

- in Nyheter, Studentliv

Utbildningen i historisk osteologi kan förlora sin rätt att examinera doktorander. Högskoleverket har ställt krav på utbildningen som ska vara uppfyllda senast imorgon.

– Jag är inte alls orolig, vi har gjort allt de begärt, säger Torbjörn Ahlström, universitetslektor för ämnet.

Högskoleverket har granskat utbildningen i historisk osteologi. Redan för två år sedan bedömde de utbildningen som undermålig och kritiken riktades främst mot bristen på kvalificerade lärare. Utbildningen vidtog därför åtgärder men förbättringarna var fortfarande inte tillräckliga.

Nu har ämnet fått en sista chans att styra upp den högre undervisningen annars förlorar de rätten att utfärda examina och stora förändringar måste genomföras. Trots detta verkar universitetslektorn lugn.

– Vi har uppfyllt alla kraven, säger Torbjörn Ahlström, universitetslektor i Historisk osteologi.

– De efterfrågade en extra doktorand, vi skaffade två och under 2012 kommer tre lärare verka inom ämnet. Vi har gjort vad de begärt med råge.

Den grupp som särskilt skulle drabbas av en indragning av examensrätten är doktoranderna. Lunds universitet är det enda universitet i Sverige som fortfarande erbjuder en rent osteologisk utbildning.

– Jag vet inte vad som skulle hända med doktoranderna i osteologi, vi har inte tänkt oss det alternativet, förklarar Torbjörn Ahlström.

Enligt Torbjörn Ahlström är det väldigt viktig att behålla osteologi som ett separat ämne. Något som skulle vara omöjligt ifall de förlorade rätten att examinera doktorander.

– Vi kanske skulle få göra som i Göteborg och slå ihop utbildningen med arkeologin. Idag så löser man ju det ofta på det sättet, men det är inget förstahandsalternativ, säger Torbjörn Ahlström.

– Det är ju alltid ett problem med små ämnen, men vi är inte sämre än nått annat litet ämne här på universitetet, så vi håller tummarna.

Högskoleverket väntas komma med ett utlåtande igen om några månader.