Entreprenörsverkstad igång

- in Studentliv

Under måndagseftermiddagen invigdes officiellt det nya entreprenörscentrat på Ekonomicentrum. Här ska idéerna samlas under ett tak för att utbytas mellan studenter, akademi och näringsliv.

Redan i nuläget läser runt 700 studenter entreprenörskap vid Lunds universitet, bland annat genom det internationella mastersprogrammet som har över 500 sökande varje år.

– Vårt främsta syfte är att blanda de studenter, akademiker och näringsliv som har ett intresse av entreprenörskap eftersom de har mycket att lära av varandra, säger centrets föreståndare Marie Löwegren.

SKJ Centre for Entrepreneurship, som den nya avdelningen heter, har möjliggjorts genom en donation på 20 miljoner kronor från mannen som döljer sig bakom initialerna, industrimannen Sten K. Johnson.

– Vi har haft en professur i Entreprenörsskap sedan millennieskiftet, och har utvecklats till att ha kurser över hela universitetet sedan dess. Men nu ska vi kunna samlas i gemensamma lokaler och bli en tydligare aktör, säger föreståndaren Marie Löwegren och fortsätter:

– Vi kommer bland annat att erbjuda föreläsningar och andra aktiviteter till både studenter och andra. Ytterst är det kunskapen om, i och för entreprenörskap som ligger i centrum.

Lundagård besökte invigningen och minglade med besökarna.

stenkjohnsonSten K Johnsson, Industriman
Foto, koncernchef i Midway holding och donator till centret.

Vad är din tanke och vision med Centre for Entrepreneurship?

– Jag hoppas att detta ska ge impulser för ny spännande och revolutionerande forskning kring entreprenörskap, och att vi ytterligare ska få fördjupa samarbetet mellan ekonomihögskolan och näringslivet. Jag hoppas att många nya briljanta och skickliga entreprenörer kommer att ansluta sig till programmen och utbilda sig. Så småningom ska de kunna starta och utveckla företag som kommer att vara till stor gagn för regionen och Sverige.

Hur tror du centret kommer hjälpa till att gå från det akademiska perspektivet på entreprenörskap till att konkret starta och driva framgångsrika företag?

– Jag tror det är en växelverkan, att det måste vara både praktik och teori. Någon sa att ingenting är mer praktiskt än en bra teori, det behövs både och.

Varför tror du just Lund har blivit så framgångsrikt inom Innovation?

– Lunds universitet är ett stort och anrikt universitet, i kraft av sin storlek har man många fördelar jämfört med yngre och mindre utbildningsanstalter.

Du talade tidigare idag under ditt anförande om olika drivkrafter bakom entreprenörskap, många tänker direkt på möjligheten att tjäna pengar, hur tror du man kan motivera unga människor idag att bli entreprenörer genom andra drivkrafter?

– Jag försökte tona ned det här med pengar, visst är det en drivkraft också men det skall mera ses som en form av belöning för att man lyckas utveckla ett företag. Det är själva utvecklandet som är så fantastiskt.

 

johanberggrenJohan Berggren, Student på Mastersprogrammet i Entreprenörskap.

Vad betyder detta centrum för er på utbildningen?

– Den spontana känslan är att man vill satsa på entreprenörskap och att det har hög prioritet, det är väldigt bra och viktigt. Självklart är det också trevligt med fina lokaler som elever och lärare kan vistas i.

Hur behöver universitetet jobba för att få er elever att gå från teori till verklighet och starta nya företag?

– Det är ju svårt, men de försöker bland annat att erbjuda oss kontorsplatser. De försöker även anpassa undervisningen till att vara med praktiskt orienterad och “hands on”. Genom vårt skolprojekt ska vi starta upp  företag så att man ska jobba med det i verkligheten och inte bara sitta och läsa böcker.

Vad ska du göra för projekt?

– Jag kommer att jobba med mobil marknadsföring, det kommer att handla om att få erbjudanden i mobilen som är skräddarsydda efter dina egna intressen. Lite en variant av Groupon fast i mobilen.

 

 

pererikssonPer Eriksson,
Universitetsrektor.

Vad betyder ett sådant här centrum för Lund och entreprenörskap i Lund?

– Jag tror att det kan lyfta upp frågorna och få saker och ting att hända, stimulera studenterna och omgivning. Idag ser vi att unga människor och studenter inte bara är intresserade av att få en anställning utan att få bygga något eget, inte bara för att tjäna pengar, utan också för att skapa en större frihet i världen.

Hur tror du att man kan gå från det akademiska till det konkreta där företag startas och växer?

– För det första ger man ju en grundläggande kunskap om entreprenörskap men man arbetar också i utbildningen med att starta företag till exempel genom Venture Lab.

Vad ska Lunds universitet vara känt för om 20 år inom entreprenörskap?

– Egentligen samma som idag vad gäller innovation, vi är kända där och de anställda vid Lunds universitet stod för 24 procent av alla patent som kommer ut från anställda vid universiteten i Sverige idag. Jag hoppas då att man får se detta fortsätta.