Vem tjänar mest vid LU?

- in Frågan

Det är svårare att svara på än vad man kan tro.  Även om det är rektorn Torbjörn von Schantz som tjänar mest på universitetet per månad inbringar den före detta rektorn Per Eriksson mer per timme – och toppar 2016 års lönelista. 

Eftersom Torbjörn von Schantz jobbar hundra procent har han högst månadsinkomst medan Per Erikssons tjänst bara omfattar tio procent. Skillnaden i den formella lönen är femhundra kronor då Erikssons lönesättning är 118 100 kronor och von Schantzs 117 600 kronor.

Du har den högsta lönesättningen, hur känns det och vad beror det på?
– Det känns som ett stort förtroende och man vill väl gärna tro att den sätts kopplad till resultat. Och så är det kanske i den meningen att nya jobb erhåller man på meriter från gamla och befintliga jobb, säger Per Eriksson.

Per Eriksson har en lång karriär bakom sig. Han började, för att nämna några erfararenheter, med att utbilda sig till civilingenjör för att sedan få titlar som lektor, professor och prefekt innan han blev rektor för Lunds universitet mellan åren 2009-2014.

Om man är intresserad av en liknande karriär som den du haft, har du några tips?
– Jobba mycket. Finn en livsideologi som bär i med- och motgång. För min del var det den kristna tron med Jesus i centrum för bland annat ett tjänande ledarskap och att alltid följa sin övertygelse om vad som är rätt att göra även om det kostar på, säger Per Eriksson.