Kommunstyrelsen godkänner Lunds nations bostadsplaner

En blocköverskridande majoritet i kommunstyrelsen godkände igår detaljplanen för 125 nya studentbostäder vid landsarkivets gamla lokaler.

— Vi har verkligen krattat manegen nu, säger kommunstyrelsens Anders Almgren (S).

Efter många rundor fick Lunds nation igår godkänt för sin ursprungliga detaljplan i kommunstyrelsen. I och med det så är de stora politiska diskussionerna kring bygget avklarade, och har en bred majoritet för ett beviljande. I kommunstyrelsen var det endast vänsterpartiet som var negativa till beslutet.

Nu återstår beslut från kommunfullmäktige och en kortare period för protester från närboende innan Lunds nation får godkänt att börja bygga.

— Men vi har redan berett ärendet med länsstyrelsen så det bör inte vara några problem om någon överklagar, säger Anders Almgren, andre vice ordförande i kommunstyrelsen (S).

Lunds nationskurator Boel Nilsson är positiv till beskedet.

– Det ser lovande ut, men det har gått väldigt långsamt framåt.

När börjar ni bygga?

– Det kan fortfarande hända saker och jag vågar inte uttala mig om när vi tar det första spadtaget.

Artikeln har uppdaterats efter publicering, och mer material väntas framöver.

Så här ser planerna ut: