”Folk har begränsad koll på sina beslut”

- in Nyheter

Vad vet vi egentligen om våra attityder och värderingar? Kognitionsvetaren Thomas Strandberg ingår i en forskargrupp som har rönt stor internationell uppmärksamhet för sina studier som visar att vi ibland är blinda för våra egna åsikter och kan börja försvara en ståndpunkt om någon påstår att vi har haft den tidigare. Thomas träffade Lundagårds Bengt Pettersson för att berätta om det senaste projektet om moraliska omdömen.

”Den här forskningen inleddes för några år sedan när Lars Hall och Petter Johansson här på Kognitionsvetenskapliga avdelningen på Filosofiska institutionen började studera ett fenomen som kallas för beslutsblindhet. Först gjorde de det kända ansiktsexperimentet, där de bytte ut deltagarnas ursprungliga val av ansikten mot andra ansikten. Vad de fann var att människor inte hade någon koll på sina beslut. I ansiktsexperimentet fattade deltagarna beslut, men hävdade senare att de hade gjort ett helt andra val. Frågan vi sedan ställde oss var om vi skulle kunna finna denna beslutsblindhet angående mer komplexa beslut om mänskliga värderingar. Istället för att byta ut deltagarnas val, bytte vi i den här studien ut deras åsikter.

I den här studien använde vi oss av en moralenkät. Vi delade in enkäten i mer principiella moraliska frågor från moralfilosofin till andra mer politiskt laddade frågor där vi tog nyhetsartiklar som kunde gälla Israel-Palestina-konflikten, sexköpslagar, fildelning och sådana saker.

Vad vi fann var liknande resultat som i de tidigare studierna kring beslutsblindhet. Ungefär två tredjedelar missade att vi förändrade deras moralomdömen, och över hälften av de som missade förändringen efterkonstruerar väldigt komplexa och ingående argument för sin åsikt som de inte höll med om för bara några minuter sedan.

Det är svårt att förklara den här åsiktsblindheten. Men det handlar mycket om att det inte går att ha all information som processas tillgänglig och ha koll på allting. Det skulle vara allt för kognitivt belastande helt enkelt. Det handlar väl också lite om att attitydskapande i sig är kontextberoende. Det är inte så att vi går omkring med moraliska attityder som vi hela tiden kan slänga fram, utan de återskapas efter förutsättningarna och i sociala samspel.

Den här studien är relevant för all enkätforskning över huvud taget. Många psykologiska och sociologiska sanningar baseras på enkäter. Det samma gäller olika opinionsmätningar som skickas runt och kostar massvis av pengar. Om det är så här enkelt att få folk att plötsligt hålla med det motsatta – vad är det då vi egentligen mäter i enkäter? Jo, vi mäter vad folk säger, inte nödvändigtvis vad de tycker.”

 

Fakta

[checklist]

  • Thomas Strandberg och hans kollegers forskning har fått mycket uppmärksamhet utomlands. Efter attNature News rapporterade om deras studie är det många internationella nyhetsorgan som har hört av sig. Forskningsresultaten har blivit omtalade i stora vetenskapliga tidskrifter somLiveScience, Psychology Today, NBC News, Scientific American och på Richard Dawkins webbsida.
  • Länk till artikeln.
  • Länk till forskargruppens hemsida.
  • Vill du kontakta Thomas?

[/checklist]