MF drar in strejkhotet

- in Kår, Nyheter, Studentliv
@Jacob Hederos

Medicinska föreningen har beslutat att fortsätta på dialoglinjen.

– Det hade bränts en del broar genom att gå ut i strejk, säger ordföranden Julia Frändberg.

 

Värdegrund, budget och likabehandlingsplan var alla frågor som behandlades under gårdagens fullmäktigemöte i Medicinska föreningen, MF, som representerar bland annat läkare och audionomer.

Men den hetaste frågan under våren har varit hur kåren ska ställa sig till strejkuppmaningen från några av dess medlemmar.

De tyckte att vårdkvalitetens effekter på bland annat handledningssituationen är katastrofala, och förespråkade att kårmedlemmarna skulle tas ut i strejk i protest.

Efter att ha tagit fram en kravlista som sedan diskuterats i flera möten med ledare från politiken och sjukhusen, landade dock beslutet i ett annat uppdrag för kårens arbetsgrupp. Istället för en strejk, ska nu kåren fokusera på att föra en dialog med regionen bland annat ( Läs mer här).

– Även om vi slopar strejkhoten, så tycker jag att det är mycket viktigt att vi fortsätter att driva frågorna från vår kravlista i mötesrummen, säger MF:s ordförande Julia Frändberg.

Varför har ni släppt strejkfrågan? 

– Efter kårens ställningstagandet i januari har vi nått väldigt mycket längre än vad vi gjort tidigare. Jag tror att det hade bränts en del broar genom att gå ut i strejk nu.

Har strejkhotet i sig haft effekt? 

– Ja, vi har fått en dialog med politikerna och sjukhusledningen som vi inte har haft tidigare och får nu vara med mer i utvecklingen av vården i Skåne. Sjukhusledningen har även planerat att ta in utbildningssituationen i sina ledningsdokument, vilket de inte gjort tidigare.

En annan arbetsgrupp inom kåren ska också se över handledningssituationen ute i sjukvårdsverksamheten.

– Det är inte meningen att skaffa en full översikt över alla placeringar, men vi ska gå in och försöka förbättra situationen för studenterna där det behövs, säger MF:s ordförande Julia Frändberg.

”Jag har inget förtroende för kåren längre.”

Läs intervjun med motionsförfattaren Sten Axelsons Fisk här. 

Fakta

[checklist]

Fullmäktige beslutade att uppdra åt arbetsgruppen att:

  • fortsätta en regelbunden dialog med politikerna
  • vara med i framtagandet av ackrediteringsavtalen för Vårdvalen under hösten
  • ha en dialog med politikerna om läkarutbildningsutredningen (om det fattas beslut om denna)
  • ha en dialog med politikerna inför budget 2014
  • ta fram MF:s vision för vad ett universitetssjukhus bör vara
  • arbeta för en bättre kommunikation student-fakultet-sjukhus gällande ej fungerande klinikplaceringar genom att utröna vilka kanaler som är bäst för att hävda studenternas rätt på kliniken. (Det ska finnas en enkel väg för studenter att anmäla brister, så att dessa åtgärdas)
  • arbeta för att kliniska lärare arbetar mer aktivt mot sina divisionsledningar för att åtgärda problem inom kliniska undervisningen, samt att sådan kommunikation dokumenteras i högre grad än idag
  • att anta den officiella åsikten att tillföra föreningens åsiktsprogram:
  • Det ska finnas tillräckligt med personal i verksamheterna för att tid till högkvalitativ undervisning ska finnas i den kliniska vardagen.
  • Det ska finnas tillräckligt med vårdplatser i verksamheten för att planerade vårdinsatser inte ska ställas in. När vårdinsatser ställs in ställs i viss mån också våra utbildningsmoment in.

[/checklist]