Hur hamnade de på bordet?

- in Studentliv

Fyra museologistudenter har efter otaliga timmars slit i ödsliga arkiv dammat av och ställt ut kryddans historia

 

Blodspillan i jakten på läkemedel och berusning istället för tillfriskning. Att stympningar av albiner, nermalda mumier eller brännvin skulle kunna vara hälsosamt är svårt att tro. Att det skulle kunna klassas som kryddor ännu mer orimligt. Fyra mastersstudenter har i en utställning på universitetsbiblioteket lyckats porträttera kryddans användningsområden på innovativt sätt.

– Vi var överens om att inte göra en utställning som var brun, säger Nina Trulsson, en av de fyra museologer som arbetat med utställningen.

Risken fanns dock att de skulle hamna i den bruna fällan. UB, Lunds universitetsbibliotek tilldelade dem uppgiften att på en månad skapa en utställning under temat ”mat”. Gruppen letade sedan efter ämne och sovrade i universitetsbibliotekets virrvarr av dammiga volymer och slitna bokryggar. Att undersöka kokböcker och artiklar, låta bilder och texter samspela var tidskrävande, men efterhand fick utställningen mer färg och form.

– Efter att vi fått vårt tema satt vi här på UB i timmar och tittade på hur människor rörde sig i lokalen. Vi upptäckte att detta var en av bibliotekens få viloplatser dit människor gick för att sitta och läsa en tidning och bara ta det lugnt, säger Annelie Månsson.

En av utmaningarna var att skapa en helhet i utställningen som kunde harmonisera med UB:s lokaler.

– Vi har försökt göra det visuellt tilltalande genom att hitta gemensamma färger i allt material. Men också genom att vara kärnfulla i vad som fångas i tidningsartiklars rubriker, eller genom de små lapparna med information som finns i montrarna, säger Nina Trulsson.

Hur gjorde ni urvalet, UB måste ju ha otroliga mängder material till hands?

– Projektet utvecklades organiskt. Materialet har fått styra hur utställningen skulle se ut och vad den skulle innehålla. Genom att hitta olika saker som passar ihop har resultatet sakta vuxit fram till vad som kan ses här idag, säger Annelie Månsson.

Fakta

[checklist]

”Smaklöst? – en kryddstark utställning”visar hur kryddor har representerats och använts historiskt i Sverige och Europa.

  • Utställningen ”Smaklöst? – en kryddstark utställning” kommer finnas på Universitetsbiblioteket under sommaren.
  • Materialet är hämtat ur UB:s samlingar och innehåller handskrifter, monografier, lexikon och tidskrifter.
  • Nina Trulsson, Annelie Månsson, Thomas Kaneklint och Anna Lönnaeus är studenter i ABM, Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi.

[/checklist]