Samhällsvetare vill inleda flyttkarusell

- in Nyheter, Studentliv

I kvarteret Paradis kan flera stora flyttlass dra igång under de närmaste åren. Ett av förslagen är att all undervisning ska hållas i gemensamma lokaler.

– Vi har hus som är i extremt dåligt skick och samtidigt saknas studieplatser, vi måste göra något, säger Malou Engberg de Carvalho, kanslichef på Samhällsvetenskapliga fakulteten.

 

För att få råd med att bygga det planerade studiecentrumet behöver Samhällsvetenskapliga fakulteten röra om i kvarteren. Just nu förbereds flera förslag för hur det framtiden ska se ut.

All undervisning förutom statsvetenskapen kan enligt ett av förslagen hållas i tre äldre byggnader och det planerade studiecentrumet, medan personalen från två institutioner får dela på en byggnad.

Men än är inget spikat. Under sommaren kommer fler förslag på var Samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner ska husera. Utifrån två tidigare förslag från en arkitektbyrå ska LU-Byggnad, Akademiska hus, fakulteten och kåren nu dra upp riktlinjerna för Paradiskvarteret.

–  Att flytta runt institutioner kan vara nödvändigt för att optimera användningen av lokalerna. Däremot får det inte påverka våra studenter negativt, lika mycket som lärarnas arbetsmiljö måste vara prioriterad. Jag har svårt att se att det kommer kunna göras något utan kårens stöd för det framtida förslaget, säger Jacob Dexe, vice ordförande för Samhällsvetarkåren.

Högt upp på önskelistan är att varje institution ska vara i en och samma byggnad.

– Som det ser ut nu sitter många institutioner sitter i nergångna eller för små lokaler. Flytten är en ekonomisk fråga som bygger på att maximera lokalanvändningen. Men hur det hela ska finansieras är fortfarande osäkert. Ekonomin är högst avgörande för vad vi kan och inte kan göra, säger Britt-Marie Johnsson, prefekt på sociologiska institutionen.

– Vi har brist på studiemiljöer samtidigt som vi har institutioner med akuta lokalproblem. Nu undersöker vi om vi kan utnyttja de lokaler vi har mer effektivt så att vi även har råd att satsa på studiemiljöer i exempelvis det nya studiecentrumet, säger Malou Engberg de Carvalho.

Om institutionerna ska samlas i kvarteret Paradis kan universitetet få lämna socialhögskolans gamla lokaler och bland annat institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi få flytta in i kvarteret. Prefekten Karl-Johan Lundquist är i grunden positiv men sen även en problematik.

– Jag tror detta är bra för fakulteten som helhet. Men ingen av institutionerna klarar av kraftiga hyreshöjningar så det krävs att universitetet centralt tar ansvar för kostnaderna, säger Karl-Johan Lundquist och fortsätter:

– Vi hoppas på att kunna göra detta – men inte till vilket pris som helst.

 

Fakta

[checklist]

Fojab arkitekter har på uppdrag av Akademiska hus tagit fram två förslag på var de olika institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten kan husera i framtiden. LU-Byggnad, Akademiska hus, Samhällsvetenskapliga fakulteten och kåren jobbar nu under sommaren med att ta fram ytterligare alternativ genom att intervjua bland annat prefekter och schemaläggare.

 • Förslag 1:
 • I detta förslaget kommer all undervisning ske på bottenplan och arbetsrum finnas på de övre planen i de olika byggnaderna.
 • Statsvetenskapliga institutionen – stannar i nyrenoverde Eden
 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi – flyttar till Psykologhuset
 • Rättssociologiska enheten och Sociologiska institutionen – flyttar till M- och O-huset
 • Psykologerna – flyttar till Sociologen
 • Genusvetenskapliga institutionen – flyttar till gamla barnsjukhuset.
 • Socionomerna – flyttar till Teologen.
 • Studiecentrum: Bibliotek, cafe, studieplatser, reception, kansli, fakultetsledning, undervisningssalar och seminarierum.
 • Gamla kirurgen – Undervisningssalar
 • Lämnas: Lokalerna i Geocentrum I, Geocentrum II, Bredgatan 13, Bredgatan 26.
 • Förslag 2:
 • All undervisning sker i gamla kirurgen, Gamla barnsjukhuset, Bredgatan 26, studiecentrum och Eden.
 • Personal från två institutioner delar på en byggnad, förutom Statsvetenskapliga institutionen som stannar i sin då nyrenoverade byggnad.
 • Statsvetenskapliga institutionen – stannar i nyrenoverade Eden
 • Psykologiska institutionen + Kansli och fakultetsledning – flyttar in i M- och O-huset.
 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi + Genusvetenskapliga institutionen – flyttar till psykologen
 • Sociologiska institutionen och Rättssociologiska enheten – delar på sociologen
 • Socionomerna – flyttar till Teologen
 • Studiecentrum: Bibliotek, cafe, studieplaster, föreläsningassalar, seminarierum, reception,
 • Lämnas:  Lokalerna i Geocentrum I, Geocentrum II, Bredgatan 13.

[/checklist]