Lus: "Stödet är en fråga om överlevnad"

- in Nyheter
@Tor Gasslander

Under lördagen kan universitet besluta att öka sitt ekonomiska stöd till kårerna med 66 procent. Samtidigt får nationerna vänta på besked om ett nationsstöd ska införas.

– Utan höjningen hade många kårer inte klarat av att fortsätta bedriva den verksamhet de har i dag, säger Tora Törnqvist, ordförande i Lunds universitets studentkårer, Lus.

Tidigare har det främst talats om att stödet successivt ska minskas, och kanske till och med försvinna helt. Nu förväntas universitetet istället besluta om en höjning på 66 procent. 125 kronor per student från universitetet och ytterligare 100 från Kammarkollegiet blir det totalt. Att universitetet nu ändrat riktning tillskriver Tora Törnqvist kårernas egna arbete.

– Vi har uppmärksammat universitetet på vad vi gör, och de ser ett väldigt värde i den utbildningsbevakning vi bedriver.

Samtidigt menar hon att den föreslagna ökningen inte är tillräcklig för att trygga kårernas finansiering på lång sikt.

– Det är tillräckligt för att kårerna ska överleva i dag, men inte på lång sikt. Samtidigt ska kårerna inte heller helt betalas av universitetet och många kårer är redan väldigt bra på att få in pengar från andra håll.

Beslutet rör 750 000 kronor och ska om det går igenom gälla under hela andra halvan av 2013. Det fortsatta kårstödet kommer att diskuteras under hösten.

Nästa stora fråga i diskussionerna om universitets bidrag till studentrörelserna ser ut att bli den om ett eventuellt nationsstöd(läs mer här). Ursprungligen var stödet planerat att tas upp vid univeristetsstyrelsemötet i april eller juni. Nu ser nationerna ut att få vänta till oktober på besked om huruvida de också ska få pengar från utbildningsmedlen.

Enligt Tora Törnqvist diskuteras just nu en nivå på 25 kronor per medlem för att bedriva studiesociala aktiviteter. Något som även är viktigt för samarbetet Studentlund där förutom kårerna även nationer och Akademiska föreningen ingår.

– Om man fattar det beslutet så är det ju väldigt positivt. För Studentlund kan det innebära att man kan sänka avgifterna, till exempel. Men det är viktigt att man kontrollerar hur pengarna används så att de verkligen går till studiesocial verksamhet utan krav på alkohol.

Läs även: Utökat universitetsstöd till kårerna