Q: Kerstin Thörnqvist

- in Q

Med eldfärgat hår kunde hon ses jäkta genom borgens korridorer.

AF:s hemliga toppsekreterare löste all världens problem. Åtminstone hyresvärdens. Med en klackskobeklädd fot hos hyresgästerna och en hos borgen hade hon i sanning dubbla identiteter. Med anledning av sin pension får hon som första person någonsin Q:s allseende öga riktat mot sig en tredje gång.

Q kvad, en lasarettsvisa med borgsyndrom

I ett rum i AF-borgen som besöks på våning tre, sutto damen med omsorgen över sal och foajé.

Bokningarna höll hon koll på, bastu och möteslokal. Alla gäster tog hon hand om: Brudpar, spex och karneval.

Hon har skinn uppå sin näsa efter år med värv och sjå. Denna näsa kan beskådas i Nasotek, plats nittiotvå.

Mycket har säkert förändrats under all den tid som gått. Men en sak förblir densamma: Hennes hår blir aldrig grått.

Flera vänner har hon gjort här, många ligger nog i lä. Kunder, gäster, spekulanter, fifflare och fjäderfä.

Blommor överlever inte, även trots vatten och ljus, men hon rensade magnolian resultatrikt ifrån Lus.

Hon har fått Agardhmedaljen, hon har givit namn åt rum. Hon har Q:ats trenne gånger; Nu hon är ett unikum.

Det har nu blivit hög tid för borgens drottning på sin tron att försöka sköta blommor för nu går hon i pension.