Stärk tvärvetenskapliga samarbeten

Lunds universitet poängterar vikten av tvärvetenskapliga forskningsprojekt och möten mellan studenter inom olika områden. Teresia Olsson, utbildningspolitisk krönikor, har trots det upplevt få möten över fakultetsgränserna och efterfrågar ökat samarbete.

Som ny student fick jag tidigt höra att Lunds universitet är ett fullskaligt universitet. För mig fanns det därför goda möjligheter att stärka och utveckla min kompetens genom att läsa kurser från olika vetenskapsområden. Detta är även uttryckt i Lunds universitets strategiska plan för 2012-2016 enligt följande: ”Gränsöverskridande samverkan förutsätter djup ämneskompetens. Den förutsätter också att det går lätt och smidigt att samarbeta och röra sig över gränserna för ämnen, institutioner och fakulteter.

Det är i detta sammanhang en styrka att vara ett fullskaligt universitet. Lunds universitet ska med proaktiva åtgärder underlätta gränsöverskridande samverkan inom utbildning och forskning. Vår förmåga att dra nytta av universitetets stora täthet av kompetenser, starka infrastrukturer och attraktiva miljöer är en av våra mest betydande konkurrensfördelar.”

Hur fungerar det i praktiken? Min bild utifrån egen erfarenhet och eget studentkårsengagemang är att det oftast blir mer eller mindre kaos. Studenter som vill läsa utbildningar över fakultetsgränserna får tackla olika schemaläggningssystem, bristande kommunikation mellan fakulteterna, olika system för kursinformation och datorsalar där inte alla studenter på kursen kan logga in. Samma problem möter de lärare som vill ge tvärvetenskapliga kurser. Det är allt från budgetsystem som försvårar samarbeten över fakultetsgränserna till problem med att få reda på vilka studenter som har anmält sig till ens kurs.

Idag verkar det vara studentorganisationerna som står för majoriteten av den gränsöverskridande samverkan som sker vid Lunds universitet. Det är framförallt genom mitt engagemang i studentlivet som jag har fått möjlighet att lära känna studenter och lärare på andra fakulteter än min egen. Det har varit väldigt givande och värdefullt både för min kompetens och för min personliga utveckling.

Lunds universitet är ett fullskaligt universitet. Det är en styrka. Låt oss ta till vara på detta och skapa organisationsstrukturer och rutiner som gör det lätt och smidigt att bygga tvärvetenskapliga samarbeten. Mänskligheten står inför stora utmaningar såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Tillsammans kan vi lösa dem.