Se till att använda din rättighet

Den 25 maj är det dags för val till Europaparlamentet. Teresia Olsson, utbildningspolitisk krönikör, belyser vilken betydelse EU har för vår nationella utbildningspolitik och poängterar vikten av att rösta.

”Nytt år, nya möjligheter”. Det är en fras som ofta yttras så här års. För en gångs skull stämmer det verkligen. 2014 är det val till både riksdagen och EU-parlamentet och det är viktiga tillfällen då vi väljer vilken politik som ska forma vår framtid.

I EU-valet 2009 var valdeltagandet i Sverige 45,5 procent vilket är alldeles för lågt. Men varför ska en rösta i EU-valet? Ibland kan det kännas som att EU ligger långt borta och inte påverkar vår vardag. Men faktum är att EU inte ligger i Bryssel eller Strasbourg. Sverige är medlem i EU och därmed ligger EU också hemma hos dig. Vi är en del av EU och EU har betydelse för vår vardag.

EU är mer än pampiga byggnader, människor i kostym och lobbying, EU är också ett forum för dialog och samarbete över nationsgränser. Åsikterna kring EUs struktur och den politik som drivs är olika, men oavsett vad man tycker i sakfrågorna så har EU stor potential för att verka för fred, mänskliga rättigheter och en ljus framtid.

EU:s politik för högre utbildning har stor betydelse för vår nationella högskolepolitik och för den utbildning vi som studenter läser. Idag kräver en högre utbildning med god kvalitet ett internationellt samarbete. I EU diskuteras och samordnas medlemsländernas nationella högskolepolitik. ERASMUS-programmet som möjliggör för fler än 230 000 studenter att åka på utbyten varje år är ett konkret exempel på vad detta kan mynna ut i.

Även andra områden inom EU:s politik utöver utbildningspolitiken påverkar vår utbildning. Utbildningspolitiken är inte oberoende av det samhällsklimat som råder och samhällsklimatet påverkas av den politik som drivs i EU. Ett ökat fokus på miljöfrågor gör att det nuförtiden står i högskolelagen att ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.”. På liknande sätt har till exempel EU:s migrationspolitik och politik för mänskliga rättigheter betydelse för högskolornas internationalisering och lika möjlighet för alla oavsett bakgrund att ta del av högre utbildning.

Att rösta handlar inte om att hitta vilket parti som stämmer bäst överens med dina åsikter. Det handlar om att föreställa dig vilken framtid du vill ha och rösta på de du tror kan representera den föreställningen i våra demokratiska organ. Att rösta är en rättighet många har kämpat och dött för och som vi därför inte bör försumma. EU påverkar dig, se till så att du påverkar EU.