"Korruption brukar göda pessimism"

- in Nyheter
@Annika Skogar

Jan Teorell, som forskar om korruption vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund.

Jan Teorell. Foto: Lunds universitet
Jan Teorell.
Foto: Lunds universitet

Varför verkar studenterna ha så svårt att tro på en positiv förändring?
– När man pratar om demokrati och Afrika så brukar man prata om Ghana som ett av de mest lyckade exemplen. Däremot så har Ghana varken mer eller mindre korruption i jämförelse med andra länder på liknande utvecklingsnivå. Korruption är också något som brukar göda pessimism för det är så oerhört svårföränderligt. Jag kan tänka mig att om jag själv var ung och insåg att det bara är de som kan muta sig fram som kan ta sig någonstans så kan det skapa en känsla av hopplöshet.

Har utbildning någon funktion när det kommer till korruptionsbekämpning?
– Lite beroende på var man sedan arbetar så brukar utbildning leda till att man har högre krav och därmed mindre acceptans för korruption. Samtidigt kan man ju säga att utbildningsnivå brukar leda till att man tjänar mer pengar och då blir mindre lidande av korruptionen. Det är ju framförallt fattiga människor som förlorar på korruption.

Finns det någon avgörande faktor?
– Det är ”the million dollar question” inom hela forskningsområdet. Det finns inte en ensam sådan utan vad man har lärt sig vid det här laget är att det går att förändra men att det är svårt och det kräver dramatiska för- ändringar. Det är ingenting du gör i en handvändning.

LÄS MER: Studier utan tro på framtiden