10 000 nya platser till högskolan

- in Nyheter

Regeringen aviserar i vårbudgeten att högskolan får 10 000 fler platser från och med 2015. Flertalet av platserna ska gå till lärarutbildningarna.
9 000 av platserna öronmärks åt att utbilda fler lärare. Enligt Eva-Marie Byberg, pressekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund, är utbyggnaden en följd av tidigare regeringsförslag.
– I och med att regeringen har lagt ett förslag om ökad lärartäthet och en tioårig grundskoleutbildning så ser vi en brist på framförallt lågstadielärare i framtiden, säger hon.

Det är ännu oklart hur många nya platser lärarutbildningen vid Lunds universite får.
– Vi kommer att återkomma till hur platserna ska fördelas mellan lärosätena, säger Eva-Marie Nyberg.

Glädjande förslag
Ämneslärarutbildningen i Lund är ett samarbete mellan Lunds universitet, Kristianstads högskola och Campus Helsingborg och utbildar lärare till årskurs 7-9. Utbildningschef Sinikka Neuhaus är glad över regeringens förslag.
– Det känns väldigt roligt. Satsningen gäller framförallt lärare i lågstadiet, men vi är försiktigt optimistiska att vi får fler platser också, säger hon.

Ökat söktryck
Lärarutbildningarna har länge haft få sökande, men Eva-Marie Nyberg tror att platserna kommer att fyllas.
– För första gången på väldigt länge ser vi ett ökat söktryck till lärarutbildningarna. Det har ökat med 40 procent sedan bottennoteringen.
Hur mycket kostar förslaget?
– Från och med 2017 kommer det kosta en miljard om året. Då är studiemedlen inkluderat, säger Eva-Marie Nyberg.